Nuoli

Vantaan sosiaali- ja terveystoimi / Suun terveydenhuolto

Kuvaus

Suun terveydenhuollossa tehdyn hoidontarpeen arvion tai tutkimuksen perusteella 18-vuotta täyttäneelle asiakkaalle voidaan tarjota palveluseteliä vaihtoehtona Vantaan suun terveydenhuollossa järjestettävälle perushoidon palvelulle. Palvelusetelin käytön tarkoituksena on helpottaa palvelujen kysyntäpainetta julkisessa suun terveydenhuollossa.

Palvelusetelillä myönnettävät toimenpiteet ja niiden tarkemmat sisällöt on määritelty sääntökirjan palvelukohtaisessa osassa.

Asiakkaalle annetaan kirjallinen tai suullinen ohje palvelusetelin käytöstä.

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä. Siinä tapauksessa hänet ohjataan Vantaan omiin palveluihin.

Palveluseteliä ei myönnetä jälkikäteen jo ostetuista tai saaduista palveluista.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja antaa:
Hanna Karjalainen

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.