Nuoli

Palse.fi -portaali asiakkaille

Palse.fi -portaalissa voit etsiä palveluita, vertailla palveluntuottajia, tarkistaa palvelusetelisi tai maksusitoumukesi tiedot, seurata käytettävissä olevien palvelujen määrää ja tehdä hoitotarviketilauksia.

Kirjaudu omaan asiointiin

Hae Sinulle myönnetyn päätöksen tiedot kirjautumalla sisään palse.fi -portaaliin Suomi.fi -tunnistautumisen kautta tai päätöksen tiedoilla.

Sisäänkirjautuminen käynnissä

Etsi palveluita ja palveluntuottajia

Palveluseteli- ja ostopalvelut

Palse.fi -portaalissa näytetään ajantasaiset tiedot niistä palveluntuottajista, jotka palveluseteleiden myöntäjät ovat hyväksyneet tai joiden kanssa on tehty ostopalvelusopimus.

Itse maksettavat palvelut

Yritykset ja järjestöt voivat palse.fi -portaalissa ilmoittaa tiedot palveluista, joita he tarjoavat kuntalaisille. Kuntalaiset voivat hakea tietoa palveluista ja niiden tuottajista sekä vertailla palveluita tarjoavia yrityksiä ja järjestöjä.

Henkilökohtaisella budjetilla hankittavat palvelut

Palse.fi -portaalissa näytetään ajantasaiset tiedot niistä palveluntuottajista, jotka henkilökohtaista budjettia myöntävät kunnat ja kuntayhtymät ovat hyväksyneet henkilökohtaisen budjetin palveluiden tuottajiksi. Palveluntuottajiksi hyväksytään ne tuottajat, jotka täyttävät kunnan tai kuntayhtymien määrittelemät ehdot. Palveluluettelo täydentyy jatkuvasti.

Anna asiakaspalautetta

Palautteen antaminen asiakaspalautevarmenteen avulla

Palveluja myöntävät organisaatiot voivat kerätä asiakkailtaan yksityiseltä palveluntuottajalta saatua palvelua koskevaa palautetta. Palvelukohtaisen palautteen pääsee antamaan sinulle erikseen lähetettyä asiakaspalveluvarmennetta käyttäen.

Palautetta kerätään muun muassa tukemaan muiden asiakkaiden päätöksentekoa heidän valitessaan palveluntuottajien listasta itselleen parhaiten sopivaa palveluntuottajaa. Avataksesi asiakaspalautelomakkeen syötä saamasi asiakaspalautevarmenne alla olevaan hakukenttään. Mikäli et ole saanut asiakaspalautevarmennetta, mutta haluat antaa palautetta, ole yhteydessä palvelun myöntäneeseen organisaatioon.
Itse maksettavan palvelun arvostelu

Oletko hankkinut itse maksettavia palveluita, joiden palveluntuottaja on rekisteröitynyt palse.fi -portaaliin? Pääset antamaan palautetta tai lähettämään reklamaation itse maksettavista palveluista Suomi.fi -tunnistautumisen jälkeen.