Asiakkaille

Aloita asiointi kirjautumalla sisään

Kirjaudu sisään Suomi.fi-tunnistautumisella tai maksusitoumus- tai palvelusetelipäätösten tiedoilla. Suomi.fi-palvelun kautta voit tunnistautua muun muassa pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Kuvituskuva

Palse.fi-portaalissa voit

PALVELUSETELIT

Tarkastella sinulle myönnetyn palvelun tietoja

Etsiä palveluntuottajaa myönnetylle palvelulle

Antaa asiakaspalautetta käyttämästäsi palvelusta

Tarvittaessa reklamoida palvelusta

PALVELUSETELIT

Palveluseteli on sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle myönnetty seteli, jolla voi ostaa sovitun palvelun tai hoidon yksityiseltä palveluntuottajalta, kuten yksityiseltä lääkäriasemalta. Kunta sitoutuu maksamaan hankitun palvelun tai hoidon kustannukset palvelusetelissä määrättyyn arvoon asti.

Palvelusetelissä on omavastuuosuus, joka tarkoittaa sitä rahasummaa, jonka asiakas maksaa itse. Palvelusetelillä voit valita itse haluamasi palveluntuottajan.

MAKSUSITOUMUKSET

Tarkastella sinulle myönnetyn maksusitoumuksen tietoja

Antaa asiakaspalautetta käyttämästäsi palvelusta

Tarvittaessa reklamoida palvelusta

MAKSUSITOUMUKSET

Maksusitoumus on sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle myönnetty sitoumus, joka oikeuttaa saamaan sovitun palvelun tai hoidon yksityisellä palveluntuottajalla, kuten yksityisellä lääkäriasemalla. Kunta sitoutuu maksamaan hankitun palvelun tai hoidon kustannukset maksusitoumuksessa määrättyyn arvoon asti.

Maksusitoumuksessa on omavastuuosuus, joka tarkoittaa sitä rahasummaa, jonka asiakas maksaa itse. Maksusitoumuksessa palveluntuottaja on ennalta määrätty.

HOITOTARVIKKEET

Tarkastella sinulle myönnettyjä hoitotarvikkeita

Tilata hoitotarvikkeita

HOITOTARVIKKEET

Hoitotarvikkeita on pitkäaikaisen sairauden tai vamman hoitoon tarkoitettu tarvike, jonka saamisen edellytyksenä on lääkärin tai terveydenhuollon ammattihenkilön toteama tarve ja kirjallinen määräys.

Hoitotarvikejakelu on osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa ja hoitotarvikkeet luovutetaan asiakkaalle maksutta. Hoitotarvikkeiden nouto tai jakelutapa riippuu jakelusta vastaavasta kunnasta ja tästä asiakasta ohjeistaa tarvikkeen tai tarvikkeet myöntänyt taho.

APUVÄLINEET

Tarkastella sinulle myönnettyjä apuvälineitä

Tehdä apuvälineelle huoltopyynnön

Pyytää apuvälineelle laina-ajan jatkoa

APUVÄLINEET

Apuväline on laite, jonka tehtävänä on edistää ja tukea käyttäjänsä toimintakykyä päivittäisessä elämässä. Tarkoituksenmukainen ja sopiva apuväline helpottaa arjessa toimimista ja luonteva osa käyttäjänsä elämää.

Apuvälineitä voidaan myöntää asiakkaalle lainaksi tai omaksi. Toisinaan apuvälineitä myönnetään myös palvelusetelillä tai maksusitoumuksella hankittavaksi, jolloin asiakas itse vastaa sopivan apuvälineen hankinnasta.

Apua asiointiin

Portaalin päävalikon Ohjeet ja asiointi -sivulta löydät kattavasti ohjeita portaalin käyttöön sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksin.

Mikäli tarvitset henkilökohtaista neuvontaa tai esimerkiksi muutosta ajanvaraukseen, ota yhteyttä sinua hoitavaan tahoon tai palveluntarjoajaan. Palse.fi-portaalin asiantuntijat eivät voi ottaa kantaa sinun hoitoosi tai terveydentilaasi liittyviin asioihin.