Yleistä asiakkaille

Palse.fi -portaalissa voit etsiä palveluita, vertailla palveluntuottajia, tarkistaa palvelusetelisi tai maksusitoumukesi tiedot ja seurata käytettävissä olevien palvelujen määrää.

Etsi palveluita ja palveluntuottajia

Palvelusetelillä hankittavat palvelut

Palse.fi -portaalissa näytetään ajantasaiset tiedot niistä palveluntuottajista, jotka palveluseteleitä myöntävät kunnat ja kuntayhtymät ovat hyväksyneet palvelusetelipalveluidensa tuottajiksi. Palveluntuottajiksi hyväksytään ne tuottajat, jotka täyttävät palveluseteliä myöntävän kunnan tai kuntayhtymän määrittelemät ehdot. Palveluluettelo täydentyy jatkuvasti, kun uusia palveluseteleitä otetaan käyttöön ja uusia palveluntuottajia hyväksytään palvelusetelipalveluiden tuottajiksi.

Itse maksettavat palvelut

Yritykset ja järjestöt voivat palse.fi -portaalissa ilmoittaa tiedot palveluista, joita he tarjoavat kuntalaisille. Kuntalaiset voivat hakea tietoa palveluista ja niiden tuottajista sekä vertailla palveluita tarjoavia yrityksiä ja järjestöjä.

Henkilökohtaisella budjetilla hankittavat palvelut

Palse.fi -portaalissa näytetään ajantasaiset tiedot niistä palveluntuottajista, jotka henkilökohtaista budjettia myöntävät kunnat ja kuntayhtymät ovat hyväksyneet henkilökohtaisen budjetin palveluiden tuottajiksi. Palveluntuottajiksi hyväksytään ne tuottajat, jotka täyttävät kunnan tai kuntayhtymien määrittelemät ehdot. Palveluluettelo täydentyy jatkuvasti.

Minulle on myönnetty palveluseteli / maksusitoumus

Palvelusetelillä hankittavat palvelut

Palse.fi -portaalissa näytetään ajantasaiset tiedot niistä palveluntuottajista, jotka palveluseteleitä myöntävät kunnat ja kuntayhtymät ovat hyväksyneet palvelusetelipalveluidensa tuottajiksi. Palveluntuottajiksi hyväksytään ne tuottajat, jotka täyttävät palveluseteliä myöntävän kunnan tai kuntayhtymän määrittelemät ehdot. Palveluluettelo täydentyy jatkuvasti, kun uusia palveluseteleitä otetaan käyttöön ja uusia palveluntuottajia hyväksytään palvelusetelipalveluiden tuottajiksi.

Päätöksen tiedot

Haluan antaa asiakaspalautetta

Asiakaspalaute

Palveluja myöntävät organisaatiot voivat kerätä asiakkailtaan yksityiseltä palveluntuottajalta saatua palvelua koskevaa palautetta. Palvelukohtaisen palautteen pääsee antamaan sinulle erikseen lähetettyä asiakaspalveluvarmennetta käyttäen. Palautetta kerätään muun muassa tukemaan muiden asiakkaiden päätöksentekoa heidän valitessaan palveluntuottajien listasta itselleen parhaiten sopivaa palveluntuottajaa. Avataksesi asiakaspalautelomakkeen syötä saamasi asiakaspalautevarmenne alla olevaan hakukenttään. Mikäli et ole saanut asiakaspalautevarmennetta, mutta haluat antaa palautetta, ole yhteydessä palvelun myöntäneeseen organisaatioon.

Asiakaspalaute
Itse maksettavan palvelun arvostelu

Oletko hankkinut itse maksettavia palveluita, joiden palveluntuottaja on rekisteröitynyt palse.fi -portaaliin? Pääset antamaan palautetta tai lähettämään reklamaation itse maksettavista palveluista suomi.fi-tunnistautumisen jälkeen. Pääset tunnistautumaan palse.fi -portaaliin suomi.fi-tunnistautumisen avulla tästä.