Palautteen antaminen asiakaspalautevarmenteen avulla

Palveluja myöntävät organisaatiot voivat kerätä asiakkailtaan yksityiseltä palveluntuottajalta saatua palvelua koskevaa palautetta. Palvelukohtaisen palautteen pääsee antamaan sinulle erikseen lähetettyä asiakaspalautevarmennetta käyttäen.

Palautetta kerätään muun muassa tukemaan muiden asiakkaiden päätöksentekoa heidän valitessaan palveluntuottajien listasta itselleen parhaiten sopivaa palveluntuottajaa. Avataksesi asiakaspalautelomakkeen syötä saamasi asiakaspalautevarmenne alla olevaan hakukenttään. Mikäli et ole saanut asiakaspalautevarmennetta, mutta haluat antaa palautetta, ole yhteydessä palvelun myöntäneeseen organisaatioon.