Nuoli

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) / Vanhusten tavallisen ja tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Kuvaus

Tavallisen ja tehostetun palveluasumisen palveluseteliä myönnetään sosiaalihuoltolain (2014/1301) 21 § mukaisesti vanhuksille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua ja tukea päivittäisessä asumisessa. Essoten vanhus- ja vammaispalvelut järjestävät vanhusten tavallisen- ja tehostetun palveluasumisen palveluita asiakkailleen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaisesti. Essote velvoittaa, että palveluntuottajat noudattavat sääntökirjaa. Tavallisen ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelit ovat tulosidonnaisia. Palvelusetelin arvo määritellään seuraavilla tulotiedoilla: viimeisin verotuspäätös ja erittelyosa, selvitys ennakkopidätysperusteista, eläkepäätökset (KELA ja työeläkkeet), Kelan etuudet (eläkettä saavan hoitotuki, ylimääräinen rintamalisä, veteraanilisä), asumistukipäätös, tiedot muista tuloista (korkotulot, vuokratulot, metsätulot, metsän pinta-ala ja paikkakuntam, jossa metsä sijaitsee).

Tavallisella palveluasumisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 § mukaista asumispalvelua, joka järjestetään palvelutaloissa tai asumisyksiköissä, joissa henkilökunta on paikalla aamu- ja iltavuorossa. Tavallisen palveluasumisen palveluseteli sisältää asumisen, hoivan ja hoidon, ateriapalvelun sekä siivouksen.
Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 § mukaista asumispalvelua, joka järjestetään palvelutaloissa tai asumisyksiköissä, joissa henkilökunta on paikalla ympärivuorokautisesti. Tehostetun palveluasumisen palveluseteli sisältää asumisen, hoivan ja hoidon, ateriapalvelun, siivouspalvelun, vaatehuoltopalvelun sekä etuuksissa avustamisen.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja antaa
- Palvelun sisältö: Sari Kärkkäinen p. 044 794 4508
- Ohjelman käyttöön liittyvät asiat: Essote /talouspalvelut Taru Saalasti 044 351 9662, Anitta Kantanen 040 359 6584

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.