Nuoli

Pietarsaaren kaupunki, sosiaali- ja terveysvirasto / Säännöllinen kotihoito

Kuvaus

Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden turvallisen kotona asumisen edellytyksiä. Aktivoivan työotteen avulla kotihoidon henkilöstö tukee, ohjaa ja auttaa asiakkaita selviytymään arkiaskareista ja antaa ammatillista osaamista vaativaa hoitoa. Omaisia ja läheisiä ohjataan, tuetaan ja kannustetaan osallistumaan hoitoon ja huolenpitoon. Toiminta on luottamuksellista ja henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Työntekijät ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja tekevät moniammatillista ja toimialarajat ylittävää työtä.

Palveluseteli säännöllisen kotihoitoon voidaan myöntää asiakkaalle, jonka toimintakyky on heikentynyt, selviytyminen kotioloissa on vaikeutunut ja hän täyttää sosiaali- ja terveysviraston kotihoidon kriteerit. Palvelusetelin avulla järjestetyn säännöllisen kotihoidon aloittaminen edellyttää, että palveluohjaaja on tehnyt palvelutarpeen arvioinnin, sekä laatinut palvelu- ja hoitosuunnitelman ja määritellyt palvelujen sisällön ja määrän. Säännöllisessä kotihoidossa ensimmäinen palvelusetelipäätös tehdään palvelu- ja hoitosuunnitelmaan perustuen asiakkuuden alkaessa 2 - 6 viikoksi. Ennen määräajan päättymistä palvelutarve tarkistetaan ja jatkopäätös tehdään tämän jälkeen enintään (6) kuukaudeksi kerrallaan. Jatkopäätöksen tekeminen edellyttää aina uutta palveluohjaajan tekemää palvelutarpeen selvitystä ja palvelu- ja hoitosuunnitelmaa.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja tarvittaessa:

Sosiaaliohjaaja puh. 040 805 1366

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.