Nuoli

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut / Avosairaanhoidon palveluseteli

Kuvaus

Jyväskylän kaupungin perusturvan toimiala / Avosairaanhoidon palveluseteli

Kuvaus
Jättämällä hakemuksen terveysalan toimija voi hakeutua avosairaanhoidon palvelusetelituottajaksi. Hyväksytyt palveluntuottajat tuottavat avosairaanhoidon palvelua sääntökirjan mukaisesti. Asiakas valitsee palveluntuottajan palveluntuottajarekisteristä.
Mikäli hakijan hakemus ei täytä sääntökirjassa määriteltyjä vähimmäisvaatimuksia, ei hakijaa hyväksytä palveluntuottajaksi. Tilaaja voi pyytää kaikkia vähimmäisvaatimuksia koskevia selvityksiä myös toiminnan aikana. Selvityksiä voidaan pyytää myös mahdollisista alihankkijoista ja ryhmittymän jäsenistä.

Hakemuksen lähettäminen
Hakemus tehdään ja lähetetään sähköisesti Palse.fi- portaalin kautta. Palveluntuottajahaku on käynnissä jatkuvana.

Sopimusmenettely
Sopimus on voimassa toistaiseksi ja sopimuksen päättymisen ehdot on määritelty sääntökirjassa.

Erimielisyyksin ratkaiseminen
Palveluntuottajaksi hyväksymistä tai hyväksymisen peruuttamista koskevaan päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kuntalain (410/2015) 16 luvun tarkoittaman oikaisuvaatimuksen Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnalle. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja antaa

Sisällön osalta:
Tuula Jaakkola, 014 2671 958, etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

Palse.fi- portaalin osalta:

Leevi Tuohiluoma, 050 512 7527 etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

Huom! Palvelu on päättynyt 31.10.2021. Uusia hakemuksia ei pysty enää lähettämään palveluun.