Jyväskylän kaupungin perusturvan toimiala / Valinnanvapauskokeilu/ Avosairaanhoidon palveluseteli 1.11.2019 alkaen

Kuvaus

Jyväskylän kaupungin perusturvan toimiala / Avosairaanhoidon palveluseteli

Kuvaus
Jättämällä hakemuksen terveysalan toimija voi hakeutua avosairaanhoidon palvelusetelituottajaksi. Hyväksytyt palveluntuottajat tuottavat avosairaanhoidon palvelua sääntökirjan mukaisesti. Asiakas valitsee palveluntuottajan palveluntuottajarekisteristä.
Mikäli hakijan hakemus ei täytä sääntökirjassa määriteltyjä vähimmäisvaatimuksia, ei hakijaa hyväksytä palveluntuottajaksi. Tilaaja voi pyytää kaikkia vähimmäisvaatimuksia koskevia selvityksiä myös toiminnan aikana. Selvityksiä voidaan pyytää myös mahdollisista alihankkijoista ja ryhmittymän jäsenistä.

Hakemuksen lähettäminen
Hakemus tehdään ja lähetetään sähköisesti Palse.fi- portaalin kautta. Avosairaanhoidon palvelusetelin tuottajahaku käynnistyy 11.9.2019. Hakemus tulee olla jätettynä/ päivitettynä* 27.9. mennessä, jolloin saapuneet hakemukset ehditään käsitellä ennen palvelun aloittamista 1.11.2019. Muutoin palveluntuottajahaku on käynnissä jatkuvana.

*koskee valinnanvapauskokeiluun jätettyä hakemusta

Sopimusmenettely
Sopimus on voimassa toistaiseksi ja sopimuksen päättymisen ehdot on määritelty sääntökirjassa.

Erimielisyyksin ratkaiseminen
Palveluntuottajaksi hyväksymistä tai hyväksymisen peruuttamista koskevaan päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kuntalain (410/2015) 16 luvun tarkoittaman oikaisuvaatimuksen Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnalle. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja antaa

Sisällön osalta:
Tuula Jaakkola, 014 2671 958, etunimi.sukunimi(at)jkl.fi

Palse.fi- portaalin osalta:
Mia Lindberg, 014 266 8631, etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

Leevi Tuohiluoma, 014 266 3157 etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.