Vantaan sosiaali- ja terveystoimi / Tehostettu palveluasuminen

Kuvaus

Tehostettu asumispalvelu tarkoittaa sosiaalihuoltolain sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 § 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja ikääntyneille hoivakodissa. Palveluseteliin oikeutetut asukkaat eivät muistisairauden tai muiden toimintakyvyn rajoitteiden vuoksi selviydy kotiin järjestettävien palveluiden turvin. Vantaan kaupungin asiakasohjausyksikkö on todennut ja tehnyt päätöksen, että heillä on ympärivuorokautisen hoivan tarve. Avuntarve on säännöllistä ja jatkuvaa siten, että hoidettavat tarvitsevat jatkuvaa valvontaa ja apua päivittäisissä toiminnoissa. Asukkaiden sairaudet ovat siinä määrin vakaassa tilassa, että sairaalahoitoa ei tarvita.

Asiakas voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman. Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle. (Terveydenhuoltolaki 2010/1326,48§). Palveluntuottaja perii asukkaalta vuokran. Asuinhuoneiston vuokraamisesta laaditaan huoneenvuokralain mukainen vuokrasopimus palveluntuottajan ja asumispalveluyksikössä asuvan asukkaan kesken.

Tehostetun asumispalvelun tuotteen vähimmäissisältö on:
1) Asuminen
2) Ateriat: täysihoito
3) Päivittäisen elämisen toiminnoissa tarvittava ympärivuorokautinen apu (henkilökunta samassa huoneistossa/ hoitoyksikössä)
4) Perussairaanhoito, johon sisältyy
- turvallinen lääkehoito: lääkkeiden annostelu, lääkkeiden asianmukainen säilyttäminen ja lääkehoidon vaikutusten seuranta
- sairaanhoitajan osaamisalueeseen kuuluva ihon ja eritystoimintojen hoito, mukaan lukien pitkäaikaisten haavojen tavanomainen hoito, sekä laboratorionäytteiden ottaminen ja laboratorionäytteiden kuljettaminen analysoitavaksi
- pitkäaikaisten sairauksien hoito ja seuranta
- asukkaan tilan muutosten seuranta ja asianmukainen toiminta tilan muuttuessa
5) Päivittäisissä elämisen toiminnoissa ja perussairaanhoidossa tarvittavat tavanomaiset kulutustarvikkeet, kuten peseytymistuotteet ja perusihovoiteet sekä hoitotarvikkeista asukkaan tarvitsemat vaipat ja tavanomaiset haavanhoitotarvikkeet
6) Asukkaan kokonaistilanteesta huolehtiminen, kuten sosiaalietuuksien hakemisessa ja asioiden hoidossa avustaminen
Tehostetun asumispalvelun palvelukokonaisuuteen eivät sisälly:
- henkilökohtaiset kestokulutushyödykkeet esim. vaatteiden ja liikkumisen apuvälineiden, hammasproteesin ja silmälasien osto
- lääkkeet
- tavanomaiseen kotona asumiseen kuulumattomat palvelut, kuten parturi, jalkojenhoitaja, asiointimatkakulut, pankkiasian hoito, lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotto, fysioterapia, teatteri- ja elokuvakäynnit yms.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja:

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.