Helsingin sosiaali- ja terveystoimi / Suun terveydenhuollon kokonaishoidon palveluseteli KOHO

Kuvaus

Suun terveydenhuollossa tehdyn hoidontarpeen arvion perusteella asiakkaalle voidaan tarjota palveluseteliä vaihtoehtona Helsingin kaupungin omassa toiminnassa järjestettävälle suu- ja hammashoidolle. Palvelusetelihoidossa asiakkaan on mahdollista itse valita hammaslääkäri ja vastaanotto Helsingin kaupungin palvelusetelitoimintaan hyväksymistä hammaslääkäreistä.

Helsingin kaupungin tutkimuksen sisältävä kokonaishoidon palveluseteli KOHO, voimassaoloaika 6 kk.

Setelien sisältöä kehitetään ja ne tulevat muuttumaan ja niiden voimassaoloaikaa voidaan tämän vuoksi muuttaa.

Asiakas maksaa palvelusetelihoidosta suoraan palveluntuottajalle Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon mukaiset asiakasmaksut ja käyntimaksun käyntikerroittain. Palveluntuottaja voi lisäksi laskuttaa Helsingin kaupunkia ehkäisevän, parodontologisen ja proteettisen hoidon toimenpiteistä. Mikäli asiakkaan hoitosuunnitelmassasi on proteesit tai purentakisko, niihin liittyvät hammaslaboratoriokulut asiakas maksaa kokonaan itse, kuten tapahtuisi myös Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon hoidossa.

Mikäli hoidon edetessä hoitosuunnitelma muuttuu (esim. paikattava hammas vaatiikin suuremman paikan tai juurihoidon), myös hoidon lopulliset kustannukset voivat muuttua. Palveluntuottajahammaslääkärin tulee tällöin sopia hoitosuunnitelman muutos yhdessä potilaan kanssa. Palveluntuottajan tulee aina kertoa potilaalle koituvat kustannukset hoidosta.

Suun terveydenhuollon palvelusetelin omavastuuosuudesta ei saa KELA-korvausta, mutta omavastuuosuus voidaan huomioida perustoimeentulotuen muuna perusmenona harkinnanvaraisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä ja hän voi myös kesken hoidon palata kaupungin omaan toimintaan.

Tuottajilta vaadittavat liitteet & tiedot:
Omavalvontasuunnitelma
Potilasvakuutustodistus
Hinnasto
Henkilöstöluettelo:
-asema yrityksessä
-jos työntekijä ei ole palkansaaja, tieto Vastuu Groupin Luotettava Kumppani -jäsenyydestä
-jos työntekijä ei ole palkansaaja, työntekijän toiminimen tai yrityksen, jonka kautta hän työskentelee, Y-tunnus ja nimi
-tieto Valviran JulkiTerhikin avulla siitä, että ammattioikeudet ovat kunnossa.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja: https://www.hel.fi/sote/palveluseteli-fi/tuottaja/suun-terveydenhuollon-palveluseteli
& Suun terveydenhuollon ostopalvelut -yksikkö Anita Sarapalo tai Carita Kulokoski

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.