Helsingin sosiaali- ja terveystoimi / Rintamaveteraanien avokuntoutus

Kuvaus

Rintamaveteraanille voidaan myöntää palveluseteli avokuntoutukseen. Rintamaveteraanilla tarkoitetaan Suomessa asuvaa rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnuksen omaavaa rintamaveteraania. Rintamaveteraanien kuntoutus perustuu lakiin rintamaveteraanien kuntoutuksesta (23.12.1988/1184). Kunta saa rintamaveteraanikuntoutuksen järjestämiseen vuosittain valtion talousarviossa varatun määrärahan Valtiokonttorilta. Valtiokonttori myös ohjeistaa kuntia kuntoutuksen järjestämisessä.
Rintamaveteraanien kuntoutus voidaan toteuttaa laitoskuntoutuksena, päiväkuntoutuksena tai avokuntoutuksena. Palvelusetelitoiminnan piiriin kuuluvia avokuntoutuksen toimintamuotoja kunnassa ovat fysioterapia ja jalkojen hoito.

Palvelusetelin myöntämisessä huomioidaan rintamaveteraanin tarve ja toiveet, yhdenvertaisuus ja Valtiokonttorin antama ohjeistus. Vuosittainen määräraha vaikuttaa myös veteraanikuntoutuksen myöntämismääriin.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja antaa:

Portaalin käyttöön liittyvissä teknisissä ongelmatilanteissa ota yhteyttä portaalin asiakastukeen:
puh. 010 470 9689 (arkisin klo 9-16)

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.