Porin perusturvakeskus / Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen

Kuvaus

Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen sisältää asiakkaan ympärivuorokauden tarvitsemat hoiva- ja hoitopalvelut sekä tukipalvelut. Lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä, tuottaa hoivaa ja huolenpitoa kodinomaisessa ympäristössä sekä vastata asiakkaiden ennalta ehkäisevään terveydenhoitoon ja sairaanhoidollisiin tarpeisiin. Henkilökunnan on oltava läsnä ympärivuorokauden. Asiakas saa halutessaan aina yhteyden henkilökuntaan vuorokaudenajasta riippumatta joko turvajärjestelmän avulla tai henkilökohtaisesti.

Asiakkaita hoidetaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti kuntouttavalla työotteella. Suunnitelman tavoitteena on tukea ja edistää asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa työtä ja se kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet. Huolenpitoon sisältyvät sairaanhoitajan suorittamat hoitotoimenpiteet ja asiakkaan terveydentilan arviointi ja seuranta sekä sen vaatimat toimenpiteet. Palveluntuottajalla tulee olla osaamista muistisairaiden (esim. muistisairaan hyvän hoidon kriteerit, Muistiliitto ry) ja/tai erityisosaamista kehitysvammaisten ja vammaisten hoitamisesta.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen palveluseteliin omaishoitajan vapaan ajalle:

Vanhuspalveluiden päällikkö Tarja Hagback, Porin perusturva / vanhuspalvelut
puh. 044 701 6601;

Vammaispalveluiden päällikkö Sari Merimaa, Porin perusturva / vammaispalvelut
puh. 044 701 0804;

Ohjeita palse.fi-portaalin käyttöön:
Fysioterapeutti / palvelusetelivastaava Maarit Metsänen, Porin perusturva / kuntoutuspalvelut
puh. 044 701 0229;

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.