Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Säännöllinen kotihoito

Kuvaus

Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä kotona selviytymistä. Tavoitteena on lisäksi ylläpitää ja parantaa asiakkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Omaisia ja lähipiiriä tuetaan osallistumaan asiakkaan hoitoon sekä huolenpitoon.

Palveluun sisältyy henkilökohtainen hoiva ja hygienia; hygieniaan liittyvät tehtävät, ravitsemuksesta huolehtiminen; kodinhoidolliset tehtävät; asiakkaan turvallisuuteen ja esteettömyyteen liittyvät asiat; henkisten ja fyysisen vireyden ylläpito ja huolehtiminen; lääkehoidon toteutus ja seuranta lääkärin määräysten mukaisesti; terveyden edistämisen ja sairaanhoidon suunnittely, toteutus, ohjaus ja neuvonta; pyykkihuoltoon liittyviä tehtäviä, kodin perussiisteytyden ylläpitoon liittyvät tehtävät; yhteistyö ja neuvonta asiakkaan, omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa sekä mahdollisesti yöhoito.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoa palse.fi- rekisteriin hakeutumisesta saa
Valvontakoordinaattori
Saara Mäensivu
<mailto:>

Ilmoitus- ja lupaprosessista
vs. palvelualuejohtaja, Koti-, sairaala- ja hoivapalvelut
Katja Lehtonen
<mailto:>

Palveluseteleistä Kessoten palveluohjaajilta
Eurajoen palvelualue:
Palveluohjaaja 044 312 4357 (arkisin klo 9-15), Harjavallan palvelualue:
Palveluohjaaja 044 432 5269 (arkisin klo 9-15) Kokemäen palvelualue
Palveluohjaaja 040 488 6295 (arkisin 9-15) Nakkilan palvelualue:
Palveluohjaaja 044 747 5976 (arkisin 9-15)

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.