Nuoli

Pietarsaaren kaupunki, sosiaali- ja terveysvirasto / Tilapäinen kotihoito

Kuvaus

Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden turvallisen kotona asumisen edellytyksiä. Aktivoivan työotteen avulla kotihoidon henkilöstö tukee, ohjaa ja auttaa asiakkaita selviytymään arkiaskareista ja antaa ammatillista osaamista vaativaa hoitoa. Omaisia ja läheisiä ohjataan, tuetaan ja kannustetaan osallistumaan hoitoon ja huolenpitoon. Toiminta on luottamuksellista ja henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Työntekijät ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja tekevät moniammatillista ja toimialarajat ylittävää työtä.

Tilapäinen kotihoito on tarkoitettu asiakkaalle, jolla on alentunut toimintakyky sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella, ja palvelun tarve on tilapäistä. Palvelusetelin avulla järjestettävä tilapäinen kotihoito edellyttää, että palveluohjaaja on arvioinut palvelutarpeen ja kotihoidon kriteerien täyttymisen. Palveluohjaaja laati hoito- ja palvelusuunnitelman jossa on määritelty palvelun sisältö ja määrä. Seteli myönnetään aina määräajaksi, maksimissaan kuudeksi viikoksi. Tämän jälkeen tehdään tarvittaessa uusi palvelutarpeen arviointi asiakkaan tilasta.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja tarvittaessa:

Sosiaaliohjaaja puh. 040 805 1366

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.