Jyväskylän kaupunki / Yrityspalveluseteli

Tehosta Oy

Valitun palvelun tiedot

Palvelu Palvelun hinta Omavastuu Palveluun pääsyn kesto
Myynti ja markkinointi 5 000,00 0,00 -

Palveluntuottajan toimipisteet

Toimipiste Yhteystiedot WWW-osoite Aukioloajat Toimipisteen lisätiedot
Tehosta Oy
Korvenkuja 8
41160 Tikkakoski
Marko Toivakka
040 073 5259
www.tehosta.pro

Palveluntuottajan toimipisteet kartalla

Palvelutuotteet, poikkeustilaseteli 2 000 €

Alla kuvattuna palvelun sisältö: mihin asiakkaan tarpeeseen palvelu vastaa, mikä on palvelun pääasiallisin sisältö ja mitkä ovat palvelussa tehtävät toimenpiteet sekä palveluun käytettävä aika.

Otsikko Palvelun kuvaus ja sisältö Liite Liite Liite
Kehitetään valmiita kotisivuja Jos sähköinen markkinointi ei ennen koronapandemiaa ole ollut yrityksen pääkanava markkinoinnissa, voi jo olevien nettisivujen päivittäminen olla ollut vähäistä. Aina ei kuitenkaan tarvitse tehdä kokonaan uusia sivuja. Palvelussa käydään läpi yrityksen kotisivujen nykytilanne ja kehitetään niitä.

Viilataan viestiä

Mietitään yrityksen kanssa ydinviestit. Muokataan ne vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja toiveita - tätä varten palvelussa kartoitetaan kohdeasiakkaat. Muokataan valmiiden kotisivujen sisältö ajan tasalle näiden suuntaviivojen mukaisesti.

Tarkistetaan tekniikka

Käydään läpi sivujen tekninen toteutus. Tarkistetaan (ja tarvittaessa korjataan) niiden sisältöä siten, että hakukoneet eivät sivuuta niitä puutteiden vuoksi.

Aikataulu

Asiakkaan on hyvä varata aikaa 2-3 palaveriin (2-4 h / palaveri). Kokonaisprojektin toteutusaika noin 2 viikkoa, edellyttäen, että asiakkaalla on kotisivujen käyttäjätunnukset tiedossa
Ei palautettu Ei palautettu Ei palautettu

Palvelutuotteet, myynti ja markkinointi

Alla kuvattuna palvelun sisältö: mihin asiakkaan tarpeeseen palvelu vastaa, mikä on palvelun pääasiallisin sisältö ja mitkä ovat palvelussa tehtävät toimenpiteet sekä palveluun käytettävä aika.

Otsikko Palvelun kuvaus ja sisältö Liite Liite Liite
Aloittavan yrityksen peruspaketti Uusi yritys ja idea - miten perusasiat kuntoon?

Paketissa tuotetaan yritykselle tarvittavat graafiset elementit (esim. tekstilogo), suunnitellaan käyntikortti, hankitaan domainit, kotisivutila, luodaan perustason kotisivut (Wordpress) sekä tuotetaan sivuille sisältö yhdessä yrityksen kanssa (perustason kotisivut = enintään neljä "sivua" tai pääaihetta).

Koulutetaan yrityksen henkilöstö ylläpitämään kotisivuja.

Arvioitu työmäärä 50-60 tuntia. Paketti ei sisällä verkkohotellin ja domainien (hosting) kuluja.
Ei palautettu Ei palautettu Ei palautettu
PK-yrityksen kehityspaketti Usein yrityksen kotisivut ovat jääneet vähälle huomiolle ja mahdollisesti markkinointiakaan ei ole tarvinnut ajatella aktiivisesti. Paketissa päivitetään yrityksen kotisivut - joko olemassa olevaan pohjaan tai uudistetaan kokonaan. Koulutetaan yrityksen henkilstö ylläpitämään kotisivuja.

Samalla käydään läpi myynnin ja markkinoinnin tilanne kohdeasiakasryhmineen ja tarvittaessa päivitetään ne vastaamaan nykytilannetta. Ajantasainen tieto auttaa jatkossa suunnittelemaan tehokkaampaa markkinointia.

Tarkemmat yksityiskohdat sovitaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Arvioitu työmäärä 50-60 tuntia. Paketti ei sisällä verkkohotellin ja domainien (hosting) kuluja.
Ei palautettu Ei palautettu Ei palautettu

Palveluntuottajan tarjoamat muut palvelut

Palvelu Palvelun hinta Omavastuu Palveluun pääsyn kesto
Poikkeustilaseteli 2 000 € 2 000,00 0,00 -