Nuoli

Porvoon kaupunki / Kotihoidon palveluseteli

Kuvaus

Kotihoidon tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaan turvallinen kotona asuminen. Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti järjestämällä ennaltaehkäiseviä, hyvinvointia tukevia ja kuntouttavalla työotteella toteutettuja palveluita. Kotihoidon tavoitteena on vahvistaa asiakkaan osallisuutta ja omatoimisuutta. Asiakasta tuetaan selviytymään jokapäiväisessä elämässä hänen yksilölliset voimavaransa huomioiden. Omaisia ja lähipiiriä kannustetaan osallistumaan läheisensä hoitoon ja olemaan apuna arjessa. Kotihoidon avulla turvataan erityisesti paljon tukea ja palvelua tarvitsevien henkilöiden kotona selviytyminen.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätiedot:

Palveluneuvonta Ruori
p. 040 676 1414 (tekstiviestit eivät toimi tässä numerossa)

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.