Nuoli

Porvoon kaupunki / Lapsiperheiden kotipalvelu

Kuvaus

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämä ntilanteen perusteella tilapäisesti. Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätö n kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista yllä mainittujen syiden vuoksi.

Lapsiperheiden kotipalvelusta annetun sosiaalihuoltolain mukaisesti palvelua tulee myöntää yo. lain edellytykset täyttäville lapsiperheille sisältäen :

1. Toisen ihmisen antamaa asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen apua
2. Tilapäistarpeisiin tarkoitettua perheiden arjessa selviytymisen tukemista ja vanhempien omien voimavarojen vahvistamista.

Lapsiperheiden kotipalvelu on lyhytkestoisiin tilapäistarpeisiin tarkoitettua perheiden arjessa selviytymisen tukemista.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätiedot:

Cecilia Mansner
Palvelukoordinaattori

p. 123455

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.