Vantaan ja Keravan hyvinvointialue / Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Kuvaus

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (19§) mukaista toimintaa, johon lapsiperheillä on oikeus perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella ole mahdollista. Päätös lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisestä perustuu yksilökohtaiseen palvelutarpeen arviointiin. Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää palvelusetelillä tarjottavista palveluista ja palvelun saamisen kriteereistä.

Lapsiperheiden kotipalvelua ei ole tarkoitettu lapsen varhaiskasvatuksen, koululaisen iltapäivähoidon tai sairaanlapsen hoidon järjestämistä varten, eikä vanhemman työssäkäynnin tai opiskelun mahdollistamiseksi.

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteliä ei myönnetä

  • perheille, joille on myönnetty kotipalvelua lastensuojelun avohuollon tukitoimena
  • jos perhe samanaikaisesti saa oman toiminnan lapsiperheiden kotipalvelua (kotisairaanhoitoa voi saada samanaikaisesti)

Palveluseteli on lapsiperheiden kotipalvelussa tasasuuruinen. Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palvelusetelin arvo on 26 €/tunti. Palvelusetelillä myönnettävää apua voidaan myöntää perheelle enintään 40 tuntia kolmen kuukauden ajaksi kotikäynnillä tai puhelimessa tehdyn arvion perusteella. Tämän jälkeen palvelun tarvetta ei arvioida enää tilapäiseksi, vaan asiakasperheen palvelutarve arvioidaan uudelleen. Asiakkaalla ei ole subjektiivista oikeutta saada palveluseteliä.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja tarvittaessa:

Lapsiperheiden kotipalvelun esimies p. 040 861 6801
Lapsiperheiden varhaisen tuen yksikön esimies p. 043 825 0855

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.