Vantaan sosiaali- ja terveystoimi / Omaishoitajan vapaapäivä kotiin

Kuvaus

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin. Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää omaishoidon tuen myöntämisperusteet.

Omaishoitajan vapaapäivä kotiin palveluseteli on suunnattu Vantaan kaupungin sopimusomaishoitajille tai vastaavassa tilanteessa oleville perheille. Vantaan kaupungin sopimusomaishoitajilla on kaksi hoitopalkkioryhmää: hoitopalkkioryhmässä yksi ja kaksi omaishoidon lakisääteisiä vapaapäiviä on kaksi tai kolme kuukaudessa.

Omaishoitajan vapaapäivä kotiin -palvelusetelin asiakkaita ovat omaishoitoperheet, jotka ovat valinneet omaishoitajan vapaan vaihtoehdoksi palvelusetelillä kotiin ostettavan palvelun. Palvelun myöntäneen toimintayksikön työntekijä ohjaa asiakasta palvelusetelin käyttöön liittyvissä asioissa, asiakas saa ohjeet myös kirjallisena.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja tarvittaessa:

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.