Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi / Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen

Kuvaus

Vammaispalvelulain 8 §:n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Palveluasumiseen kuuluu esteetön asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. Kunta vastaa palveluasumiseen liittyvien erityispalvelujen kustannuksista. Näitä ovat mm. avustaminen asumiseen liittyvissä toiminnoissa kuten liittumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa sekä ne palvelut, joita tarvitaan asukkaan terveyden, kuntoutuksen ja viihtyvyyden edistämiseksi. Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen erityispalvelut ovat vaikeavammaiselle henkilölle maksuttomia. Asukas maksaa itse asunnon vuokran ja kaikki muut jokapäiväisen elämäänsä liittyvät kustannukset.

Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen ei pääsääntöisesti ole hoivaa, hoitoa, ohjausta, valvontaa eikä pelkästään kotipalvelua.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja antaa:

Minna Eronen

Portaalin käyttöön liittyvissä teknisissä ongelmatilanteissa ota yhteyttä portaalin asiakastukeen:
puh. 010 470 9689 (arkisin klo 9-16)

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.