Helsingin sosiaali- ja terveystoimi / Ikääntyneiden päivätoiminnan palveluseteli

Kuvaus

Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, jolla edistetään ikääntyneiden pääsääntöisesti 65 vuotta täyttä neiden helsinkiläisten toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita.

Päivätoiminnan tavoitteena on tukea ensisijaisesti muistisairaiden asiakkaiden ja/tai omaishoidettavien asiakkaiden kotona asumista. Lisäksi tavoitteena on tukea asiakkaan omatoimisuutta ja itsenäistä tai tuettua selviytymistä kotioloissa sekä edistää asiakkaiden hyvinvointia. Päivätoiminnalla tuetaan myös omaisten ja omaishoitajien jaksamista. Päivätoiminta on tavoitteellista toimintaa, siksi kullekin asiakkaalle tehdään yksilö llinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Asiakkaan toimintakykyä ylläpidetään päivittäisellä liikunnalla, ulkoilulla ja sosiokulttuurisella toiminnalla. Päivätoiminnan palvelusetelivaihtoehto edellyttää, että iäkäs henkilö on ohjeistuksen mukaisesti hakenut päivätoimintaa Helsingin kaupungin HelppiSeniorin asiakasohjaustiimistä ja päivätoiminnan tarve on yhdessä työntekijän kanssa todettu. Setelivaihtoehdon valinneiden tarveharkinnan kriteerit eivä t poikkea kaupungin järjestämän palvelun piiriin jäävien kriteereistä.

Iäkkäiden henkilöiden päivätoiminnassa on käytössä kaksi palvelusetelivaihtoehtoa: Päivätoiminta ilman kuljetusta ja Päivätoiminta kuljetuksen kanssa. Palvelusetelillä tuotettavan päivätoiminnan tulee vastata vähintään sitä tasoa, jota vastaavalta kunnalliselta toiminnalta edellytetään

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja antaa:

Portaalin käyttöön liittyvissä teknisissä ongelmatilanteissa ota yhteyttä portaalin asiakastukeen:
puh. 010 470 9689 (arkisin klo 9-16)

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.