Nuoli

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri / ADHD:n tutkimus ja hoidonaloitus

Kuvaus

Päätös perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annettuun lakiin (569/2009). Lain tavoitteena on lisätä potilaan valinnanvapautta, parantaa palvelujen saatavuutta ja edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä elinkeinotoimen ja yksityisten palvelun tuottajien yhteistyötä.

Hyväksyminen palveluntuottajaksi edellyttää hakeutumista palveluseteliportaalissa palveluntuottajaksi ja sitoutumista liitteenä olevan ADHD:n sääntökirjan ehtoihin ja velvoitteisiin. Hakemuksen perusteella HUS arvioi, hyväksytäänkö ilmoittautuja psykoterapian palvelusetelituottajien listalle. Palvelusetelin saaneet potilaat valitsevat itse hoitopaikkansa tältä listalta. HUS varaa itselleen oikeuden päättää palvelusetelituottajien hyväksymisestä.

Palvelusetelituotannon on käynnistyttävä viimeistään kahden kuukauden kuluttua hyväksymispäätöksestä.

Liitteet

Lisätiedot

Hakemuksen sisällölliset kysymykset:

Minna Mannerkoski,

Tekniset kysymykset

Helena Inha, HUS Tietohallinto, , p. 050 428 8012
Riku Järvelin, HUS Tietohallinto, , p. 040 649 5886

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.