Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri / Laskimovajaatoiminnan ensiarvio ja polikliininen tutkimus

Kuvaus

Päätös perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annettuun lakiin (569/2009). Lain tavoitteena on lisätä potilaan valinnanvapautta, parantaa palvelujen saatavuutta ja edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä elinkeinotoimen ja yksityisten palvelun tuottajien yhteistyötä.

Hyväksyminen palveluntuottajaksi edellyttää ilmoittautumista palse.fi -portaalissa palveluntuottajaksi. Sen perusteella HUS harkitsee, hyväksytäänkö ilmoittautuja verisuonikirurgian palvelusetelituottajien listalle.

Hyväksyminen tuottajaksi edellyttää sitoutumista liitteenä olevan verisuonikirurgian sääntökirjan ehtoihin ja velvoitteisiin. HUS varaa itselleen oikeuden päättää palvelusetelituottajien hyväksymisestä.

Palvelusetelin saaneet potilaat valitsevat itse hoitopaikkansa tältä listalta.
Palvelusetelituotannon on käynnistyttävä viimeistään kahden kuukauden kuluttua hyväksymispäätöksestä.

Liitteet

Lisätiedot

Ilmoittautuminen tapahtuu palauttamalla oheinen täytetty ja allekirjoitettu lomake sekä siihen liittyvä vakuutus yrityksen tiedoista postitse osoitteeseen:

HUS Keskuskirjaamo
PL 200, 00029 HUS

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.