Nuoli

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä / Henkilökohtainen budjetti

Kuvaus

Henkilökohtaisen budjetin tarkoituksena on vahvistaa henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia palveluiden suunnittelu- ja toteuttamisprosessissa siten, että apua ja tukea on saatavissa joustavasti elämän eri tilanteisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin.

Asiakkaan henkilökohtainen budjetti pohjautuu palvelutarpeen arvioinnissa todettuun ja palvelupäätöksellä myönnettyihin palveluihin. Henkilökohtainen budjetti määräytyy palveluluille tehdyn HB-luokituksen mukaisesti , jossa on huomioitu asiakkaiden avun ja tuen tarve sekä ohjauksen ja valvonnan tarve. Henkilökohtaisesta budjetista ja sen yksityiskohdista päätetään HB-päätöksessä.

Asiakas voi hankkia henkilökohtaisella budjetilla itselle sopivia palveluja, jotka vastaavat palvelutarpeen arvioinnissa todettuun tarpeeseen. Henkilökohtaisella budjetilla vaihdetun palvelun tulee vastata alkuperäistä palveluntarvetta, mutta hankitun palvelun sisältö voi vaihdella yksilöllisen tarpeen mukaan.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätiedot:

Mervi Vornanen

p. 050 497 1922

Petra Katilainen

p. 050 497 2393

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.