Keski-Uudenmaan hyvinvointialue / EI KÄYTÖSSÄ Henkilökohtainen budjetti

Kuvaus

Henkilökohtaisen budjetin pilotti päättyy 31.12.2022. Emme ota vastaan enää uusia tuottajahakemuksia. Kiitos kaikille pilotissa mukana olleille.

Henkilökohtaisen budjetin tarkoituksena on vahvistaa henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia palveluiden suunnittelu- ja toteuttamisprosessissa siten, että apua ja tukea on saatavissa joustavasti elämän eri tilanteisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin.

Asiakkaan henkilökohtainen budjetti pohjautuu palvelutarpeen arvioinnissa todettuun ja palvelupäätöksellä myönnettyihin palveluihin. Henkilökohtainen budjetti määräytyy palveluluille tehdyn HB-luokituksen mukaisesti , jossa on huomioitu asiakkaiden avun ja tuen tarve sekä ohjauksen ja valvonnan tarve. Henkilökohtaisesta budjetista ja sen yksityiskohdista päätetään HB-päätöksessä.

Asiakas voi hankkia henkilökohtaisella budjetilla itselle sopivia palveluja, jotka vastaavat palvelutarpeen arvioinnissa todettuun tarpeeseen. Henkilökohtaisella budjetilla vaihdetun palvelun tulee vastata alkuperäistä palveluntarvetta, mutta hankitun palvelun sisältö voi vaihdella yksilöllisen tarpeen mukaan.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätiedot:

Mervi Vornanen

p. 050 497 1922

Petra Katilainen

p. 050 497 2393

Huom! Palvelu on päättynyt 10.2.2023. Uusia hakemuksia ei pysty enää lähettämään palveluun.