Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä / Omaishoidon lakisääteinen vapaa

Kuvaus

Omaishoidon tuki on omaishoitolakiin (937/2005) perustuvaa sosiaalipalvelua, jonka järjestämisvastuu on kunnalla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki voi olla vaihtoehto palveluasumiselle, pitkä aikaishoidolle, vammaispalvelun palveluille tai runsaille kotihoidon- tai muille palveluille. Omaishoidon tuella, josta on tehty viranhaltijapäätös tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, omaishoitajan vapaasta sekä omaishoitoa tukevista palveluista.

Omaishoitajan vapaan korvaavalla palvelulla tarkoitetaan omaishoidettavan aikuisen tai lapsen henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totuttuun elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Omaishoidon lakisääteisen vapaan tavoitteena on tukea asiakkaan kotona asumista sekä tukea omaishoitajaa omaisen / läheisen hoitotyössä.

Omaishoidon lakisääteisen vapaan aikainen hoito voidaan järjestään hoidettavalle palvelusetelillä
-ympärivuorokautisessa asumispalvelussa
-lyhytaikaisessa laitoshoidossa
-kotiin annettavana hoidon ja hoivan palveluna

Omaishoitajan lakisääteiset vapaat voidaan toteuttaa myös yhdistelemällä yllä olevia järjestämistapoja.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja tarvittaessa:

Marjaana Siponen

p. 050 4972 057

Marianne Heinola

p. 050 4972 039

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.