Porin perusturvakeskus / Vammaisten työ- ja päivätoiminta

Kuvaus

Työ- ja päivätoimintaa voidaan järjestää vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annettujen lakien perusteella. Vammaispalvelulain 8 §:n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle päivätoimintaa, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta kuuluu kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden alaisiin palveluihin, joten palvelu tulee myöntää subjektiivisena oikeutena, jos henkilö täyttää vammaispalvelulaissa ja - asetuksessa asetetut myöntämiskriteerit. Vammaispalvelulain mukaisen päivätoiminnan tavoitteena on taata kaikille vaikeavammaisille henkilöille yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua päivätoimintaan.

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 §:n ja asetuksen mukaan kehitysvammaiselle henkilölle järjestetään osana erityishuoltoa työ- ja päivätoimintaa, jonka tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten henkilöiden yhteiskunnallista sopeutumista. Lisäksi järjestetään päivätoimintaa vaikeimmin vammaisille.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja vammaisten työ- ja päivätoiminnan palveluseteliin liittyen:

johtava ohjaaja Tarja Mannila, Porin perusturva / vammaispalvelut
puh. 044 701 6015;

sosiaaliohjaaja Mervi Halonen, Porin perusturva / vammaispalvelut
puh. 044 701 7053;

Ohjeita palse.fi-portaalin käyttöön:
fysioterapeutti / palveluseteliasioiden yhteyshenkilö Maarit Metsänen, Porin perusturva / kuntoutuspalvelut
puh. 044 701 0229;

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.