Porin perusturvakeskus / Vammaisten henkilökohtainen apu

Kuvaus

Henkilökohtaista apua järjestetään vammaispalvelulain 8 c §:n 1 momentin mukaan kotona ja kodin ulkopuolella:
- päivittäisissä toimissa
- työssä ja opiskelussa
- harrastuksissa
- yhteiskunnallisessa osallistumisessa
- sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

Palvelun tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä kotona selviytymistä. Tavoitteena on lisäksi ylläpitää ja parantaa asiakkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Palvelun sisältö on määritelty tarkemmin palvelu- ja hoitosuunnitelmassa sekä virainhaltijan päätöksessä.

Palveluntuottajan tulee olla yhteydessä kuntaan, jos asiakkaan tilassa tapahtuu oleellisia palveluntarpeen muutoksia.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja vammaisten työ- ja päivätoiminnan palveluseteliin liittyen:

sosiaalityöntekijä Salla-Tuulia Hämäläinen, Porin perusturva / vammaispalvelut
puh. 044 701 6685;

sosiaaliohjaaja Anne Leppäniemi, Porin perusturva / vammaispalvelut
puh. 044 701 8570;

Ohjeita palse.fi-portaalin käyttöön:
fysioterapeutti / palveluseteliasioiden yhteyshenkilö Maarit Metsänen, Porin perusturva / kuntoutuspalvelut
puh. 044 701 0229;

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.