Satakunnan hyvinvointialue / Vanhuspalveluiden ateriapalvelut

Kuvaus

Ateriapalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista kotihoidon tukipalvelua. Ateriapalvelun palvelusetelin avulla lisätään asiakkaan valinnanvapautta valita ateriapalveluntuottaja. Ateriapalvelu tukee asiakkaiden terveydentilan sekä toimintakyvyn ylläpitoa ja kotona asumista mahdollisimman pitkään.

Palveluseteliasiakkaita ovat säännöllisen kotihoidon tai omaishoidon asiakkaat, joille on tehty palvelutarpeen arviointi. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti ikääntyneitä, jotka asuvat omassa kodissaan palveluiden turvin.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja ateriapalveluun liittyen:
Ateriayhdyshenkilö Anne Lempinen, Porin perusturva / vanhuspalvelut
puh. 044 701 5020;

Ohjeita palse.fi-portaalin käyttöön:
Fysioterapeutti / palvelusetelivastaava Maarit Metsänen, Porin perustuva / kuntoutuspalvelut
puh. 044 701 0229;

Huom! Palvelu on päättynyt 15.3.2023. Uusia hakemuksia ei pysty enää lähettämään palveluun.