Satakunnan hyvinvointialue / Tuettu asuminen

Kuvaus

Vammaispalvelulain 8 §:n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalveluasetuksen 11 §:n mukaan palveluasumista jä rjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä , joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti. Vaikeavammaisuutta määriteltäessä ja arvioitaessa henkilön oikeutta palveluasumiseen, ei mitään vammaisryhmää voida sulkea säännö ksen soveltamisen ulkopuolelle. Kehitysvammaisille henkilöille asumispalvelua myönnetään kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 §:n perusteella.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja palvelusta saa:

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut
Kaisa Koskela
0449067556

Kehitysvammahuollon palvelut:

Eurajoki
Katri Peltonen
0443124280

Harjavalta
Nina Koskinen
0444325207

Kokemäki
Tiina Ketonen
0404886228

Nakkila
Vilma Välimaa-Mäkinen
0447475841

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.