Satakunnan hyvinvointialue / Vammaisten työ- ja päivätoiminta (Keski-Satakunta)

Kuvaus

Työ- ja päivätoimintaa voidaan jä rjestää vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annettujen lakien perusteella. Vammaispalvelulain 8 § :n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle päivätoimintaa, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toim innoista. Vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta kuuluu kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden alaisiin palveluihin, joten palvelu tulee myöntää subjektiivisena oikeutena, jos henkilö täyttää vammaispalvelulaissa ja -asetuksessa asetetut myöntämiskriteerit. Kunta ei voi määrärahojen puutteeseen vedoten evätä palvelun saantia. Vammaispalvelulain mukaisen päivä toiminnan tavoitteena on taata kaikille vaikeavammaisille henkilöille yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua päivätoimintaan.

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 §:n ja asetuksen mukaan kehitysvammaiselle henkilölle järjestetään osana erityishuoltoa työtoimintaa, jonka tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten henkilöiden yhteiskunnallista sopeutumista. Lisäksi järjestetään päivätoimintaa lähinnä vaikeimmin vammaisille.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja palvelusta saa:

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut
Kaisa Koskela
0449067556

Kehitysvammahuollon palvelut:

Eurajoki
Katri Peltonen
0443124280

Harjavalta
Nina Koskinen
0444325207

Kokemäki
Tiina Ketonen
0404886228

Nakkila
Vilma Välimaa-Mäkinen
0447475841

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.