Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä / Ikääntyneiden palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen

Kuvaus

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä järjestää ikäihmisten palveluasumista ja tehostettua palveluasumista palvelusetelillä asumispalveluiden myöntämisperusteiden mukaisesti.

Palveluasumisella tarkoitetaan asumismuotoa, jossa yksikön henkilökunta huolehtii asiakkaan tarpeen mukaisesta huolenpidosta ja hoidosta aamu- ja iltavuorossa. Asiakkaan toimintakyky on selvästi alentunut ja hän tarvitsee seurantaa, ohjausta ja/tai apua useita kertoja päivässä. Asiakas selviytyy kuitenkin yöaikaan ilman henkilökunnan jatkuvaa läsnäoloa (tarvittaessa turvahälyttimien avulla).

Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan ympärivuorokautista asumismuotoa asiakkaille, jotka tarvitsevat runsaasti huolenpitoa, hoivaa, valvontaa ja ohjausta. Henkilökunta on yksikössä paikalla ympärivuorokauden.
Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palveluseteli on tulosidonnainen, eli se määräytyy asiakkaan tulojen mukaisesti. LLKY on asettanut palvelusetelipalvelulle hintakaton. Hintakatolla tarkoitetaan palveluntuottajalle maksettavaa enimmäishintaa. Tähän sisältyy LLKY:n maksama osuus (palvelusetelin arvo) ja asiakkaan omavastuu. Palvelusetelin arvo ja hintakatto määritetään sääntökirjan palvelukohtaisissa osissa.

Liitteet

Lisätiedot

Asiakasohjausyksikkö IkäLuotsi
Asiakaspalvelu ja puhelinneuvonta ma-pe klo 9.00-14.00, puh. 040 657 0040
Sähköpostiosoite:

Hoivatyönjohtaja Mervi Latomäki
p. 050 3864 679

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.