Pietarsaaren kaupunki, sosiaali- ja terveysvirasto / Henkilökohtainen apu

Kuvaus

Henkilökohtainen apu on välttämätöntä toisen ihmisen antamaa apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta vamman tai sairauden vuoksi hän ei selviä niistä itse.
Itsenäisen elämän mahdollistaja vaikeavammaiselle henkilölle.

Vammaispalvelulain mukainen palvelu, johon palvelun myöntämiskriteerit täyttävällä vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus. Henkilökohtaista apua myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Henkilökohtainen apu ei ole hoivaa, hoitoa eikä valvontaa. Jos avun ja avustamisen tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan, tulee siihen vastata muulla tavoin kuin henkilökohtaisella avulla.

Henkilökohtaisen avun palveluseteli on tarkoitettu käytettäväksi henkilökohtaisen avun päätöksen mukaisesti. Asiakkaan oikeus palveluseteliin ja sen käyttötarkoitukseen (päivittäiset toimet, työ ja vapaaaika) kirjataan viranhaltijapäätökseen

Liitteet

Päätöksiä myöntävät organisaatiot

  • Pietarsaaren kaupunki, sosiaali- ja terveysvirasto (Vastaa palvelun hallinnoinnista)
  • Vaasan kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Lisätietoja tarvittaessa:

Vammaishuollon osastopäällikkö

p. 06 786 2651, 050 548 6253, 044 7219 004

Palvelualuejohtaja

p. 040 524 9970

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.