Nuoli

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut / Suun terveydenhuollon palveluseteli 16.5.2022 alkaen

Kuvaus

Suun terveydenhuollon palveluseteleitä myönnetään terveyskeskuksen potilaille lohkeamiin, päivystyksen jatkohoitoihin ja hammaslääkärin mää rittelemiin toimenpiteisiin, jotka perustuvat THL:n ylläpitämään toimenpideluokitukseen. Palveluseteleitä käytetään pääsääntöisesti ruuhkahuipputilanteissa. Palvelusetelin saaneet asiakkaat voivat itse valita hoitopaikan ja hoitavan hammaslääkärin suun terveydenhuollon hyväksymistä vaihtoehdoista. Asiakas maksaa hoitotoimenpiteestä yksityishammaslääkä rin laskuttaman maksun ja palvelusetelille määritellyn toimenpiteen arvon välisen erotuksen eli omavastuuosuuden. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä, jolloin hänet ohjataan omiin palveluihin. Suun terveydenhuollon palvelusetelin omavastuuosuutta ei huomioida toimeentulotukihakemuksessa eikä siitä saa KELA-korvausta.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja antavat:

Palvelusetelin sisältö:
Kirsi Autonen-Honkonen

Puh: 014 266 7545

Portaaliin liittyvät asiat:
Leevi Tuohiluoma
Puh. 050 512 7527

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.