Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut / Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli

Kuvaus

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaista palvelua. Lain mukaan sillä tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn yllä pitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Lastenhoito voi olla esimerkiksi vauvanhoitoa tai leikki-ikäisen kanssa ulkoilua. Lastenhoidon lisäksi kotipalvelu voi olla välttämättömissä kotitöissä konkreettista auttamista, kuten ruuanlaittoa, pyykinpesua tai siivousta. Painopisteenä on perheen oman toimintakyvyn ylläpitäminen ja voimavarojen vahvistaminen, jolloin lähtö kohtana on perheen tukeminen ja avustaminen toiminnoissa, ei puolesta tekemistä. Lapsiperheiden kotipalvelun tarkoituksena on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä.

Kotipalvelu on suunnitelmallista ja kotipalvelujakson aikana pyritään perheen kanssa yhdessä sovittuihin tavoitteisiin, joita arvioidaan säännöllisesti. Perheen omat läheisverkostot kartoitetaan aina mahdollisimman hyvin ja mahdollisten perheen muiden toimijatahojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Kotipalvelu on lapsiperheiden kotiin annet tavaa palvelua, joka on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista. Tämä tapahtuu perheen konkreettisella auttamisella sekä opastamalla perhettä lasten- ja kodinhoidossa ja vahvistamalla arjen hallintaa.Lapsiperheiden kotipalvelua voidaan myöntää tilapäisenä tai säännöllisenä palveluna. Palvelu alkaa tilapäisenä kotipalveluna. Kolmen kuukauden jälkeen myönnetään tarvittaessa säännöllistä kotipalvelua. Kotipalvelun myöntäminen perustuu aina palvelutarvearvioon.

Myöntämiskriteerit
· raskauteen tai synnytyksen liittyvä erityinen avuntarve
· aikuisen tai lapsen sairastumisesta johtuva avuntarve
· vanhemman väsymys tai uupumus
· äkillisestä erityistilanteesta tai kriisistä johtuva käytännön avuntarve
· muu erityinen tarve (arvioidaan yhdessä muiden perheen kanssa työskentelevien tahojen kanssa)

Kotipalvelua ei myönnetä
· Päivähoitoikäisten lasten pitkittyneeseen lastenhoidolliseen tarpeeseen, vaan päivähoito on ensisijainen palvelu.
· Pienten koululaisten aamu-, iltapäivä - ja loma-ajoista johtuviin lastenhoitotarpeisiin.
· Vanhempien terapia-, lääkäri- tai muiden asiointikäyntien ajalle. Asiointikäyntien ajalle kotipalvelua myönnetään vain erityisen harkinnan kautta.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja antavat:

Palvelusetelin sisältö:

Satu Moisio
Puhelin 014 26 63502, 050 304 8268

Palse.fi-portaaliin liittyvät asiat:

Sanna-Nikkilä Heinola
Puh. 014 2668611

Mia Lindberg
Puh. 014 266 8631

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.