Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut / Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Kuvaus

Tehostetulla palveluasumisella turvataan yksilöllinen asuminen henkilö ille, jotka tarvitsevat runsaasti hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa ympärivuorokautisesti. Asukkaat ovat pääosin keskivaikeasti tai vaikeasti muisti- ja/tai monisairaita. Jyväskylässä tehostettua palveluasumista järjestetään omana toimintana, ostopalveluna, palvelusetelillä ja perhehoitona. Ostopalveluna ja palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa myöntämisen perusteilta ja sisällöltä kunnan omaa palvelua. Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon palvelun myöntä misen perusteet vahvistetaan vuosittain perusturvalautakunnassa.

Hoito ja palvelut suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asukkaan, omaisten ja kaikkien hoitoon osallistuvien kanssa kokonaisvaltaisesti ja ne kirjataan hoito- ja p alvelusuunnitelmaan. Tehostetun palveluasumisen asukasvalinnat tekee SAS-työryhmä (selvitä - arvioi - sijoita). Mikäli palvelusetelituottajan vuorokausihinta on sama kuin ostopalveluna jä rjestetyn palvelun vuorokausihinta, niin asiakas sijoitetaan asumisyksikköön ensisijaisesti ostopalvelusopimuksella. Palveluntuottajan tulee kohdella asiakkaita yhdenvertaisesti, riippumatta siitä millä sopimuksella asiakas on asumisyksikössä.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja antavat:

Palvelusetelin sisältö:
Paula Kekola

Puh:0503839264

Portaaliin liittyvät asiat:

Mia Lindberg

Puh.0405118325

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.