Nuoli

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut / Lyhytaikaisen palveluasumisen palveluseteli

Kuvaus

Lyhytaikaisen palveluasumisen (LAH-palveluseteli) tavoitteena on tukea asiakkaan kotona asumista. Se on tarkoitettu ensisijaisesti omaishoitajien lakisääteisiin vapaisiin. Lyhytaikaisen palveluasumisen hoitojakson (puhutaan myös lyhytaikaishoidosta) tavoitteena on kotona asumisen tukemisen lisäksi tukea omaishoitajaa omaisen/läheisen hoitotyössä. Lyhytaikaishoitoon oikeutettu asiakas on omaishoidettava tai samassa taloudessa asuvan omaisen pääasiallisessa hoidossa oleva asiakas. Asiakkaalla on jatkuva ympärivuorokautisen hoidon tarve.

Lyhytaikaisen palveluasumisen palveluseteli voidaan myöntää omaishoidon asiakkaalle. Palvelusetelin myöntäminen perustuu palvelun tarpeeseen. Se myönnetään samoin perustein kuin kaupungin oma palvelu. Se on vaihtoehtoinen tapa palvelujen järjestämiselle ja on määrärahasidonnainen. Asiakas valitsee itse hyväksytyistä palvelusetelituottajista, minkä palveluntuottajan palveluita hän käyttää. Palvelusetelin saanut asiakas tekee palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelusta. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet.

Keskeiset periaatteet:

  • LAH-palvelusetelin myöntää omaishoidon palveluohjaaja.
  • Palveluseteli on määrärahasidonnainen palvelu ja sitä myönnetään palveluun varatun määrärahan puitteissa.
  • Asiakkaalle tehdään palvelun myöntämisestä palvelupäätös, jossa määritellään, kuinka usein ja kuinka pitkiä jaksoja asiakkaalle myönnetään. Lisäksi päätöksessä näkyy asiakkaan asiakasosuus sekä palvelusetelin arvo
  • LAH-palvelusetelissä yksi palvelusetelivuorokausi on 24 tuntia.
  • Palveluseteliä voidaan myöntää enintään kaksitoista seitsemän vuorokauden jaksoa vastaava määrä vuodessa. Vapaiden pitämisen jaksotuksessa sovelletaan kulloinkin voimassa olevia omaishoidontuen myöntämisen perusteita ja soveltamisohjeita.
  • Jos asiakas haluaa olla lyhytaikaisen palveluasumisen paikalla palvelusetelillä myönnettyä aikaa pidempään, tulee hänen tehdä sopimus palvelusetelin ylittävästä ajasta suoraan palveluntuottajan kanssa ja vastata näiltä osin kustannuksista kokonaisuudessaan itse.
  • LAH-palveluseteliä ei käytetä akuuttien kriisitilanteiden aiheuttamaan palvelutarpeeseen, vaan nämä asiakkaat ohjataan kaupungin omaan toimintaan (pääsääntöisesti Akseli ja Elina -koti).

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja antavat:
Palvelusetelin sisältö:
Päivi Viitala
Puh: 0505166182

tai

Sanna Kanniainen
Puh: 0405946710

Portaaliin liittyvät asiat:

Mia Lindberg
Puh. 0405118325

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.