Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut / Säännöllisen kotihoidon palveluseteli 29.2.2020 saakka

Kuvaus

Säännöllisellä kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa. Kotihoitoa toteutetaan asiakkaan kotiin tehtävillä kotikäynneillä, joiden sisältö on määritelty asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Kotihoidon käyntien määrä ja ajankohta sovitetaan asiakkaan hoidon tarpeeseen. Käyntejä tehdään tarpeen vaatiessa myös iltaisin ja öisin sekä viikonloppuisin. Säännöllisen kotihoidon palveluseteli on vaihtoehto Jyväskylän kaupungin säännölliselle kotihoidolle.

Jyväskylän kaupunki järjestää kotihoitoa omana toimintana, ostopalveluna ja palvelusetelillä. Palvelusetelillä järjestettyä kotihoitoa tarjotaan määrärahan puitteissa asiakkaalle vuosittain perusturvalautakunnan vahvistamien ikäihmisten ja pitkäaikaissairaiden kotihoidon myöntämisen perusteiden ja soveltamisohjeiden mukaisesti. Uudet asiakkaat tulevat palveluiden piiriin Jyväskylän kaupungin OIVA-keskuksen keskitetyn palveluohjauksen kautta. Palvelujen myöntäminen perustuu henkilökohtaiseen palvelutarpeen arviointiin. Palveluohjaaja selvittää henkilön omat voimavarat, toimintakyvyn ja terveydentilan, päivittäisten toimintojen sujumisen, asumisolosuhteet ja sosiaalisen verkoston. Asiakkaan tarvitsemat palvelut suunnitellaan ja järjestetään yhdessä asiakkaan, läheisten ja muiden tahojen kanssa asiakkaan asuinpaikka huomioiden. Palveluohjaaja tekee säännöllisen kotihoidon palvelusetelin myöntämisestä kirjallisen palvelupäätöksen asiakkaalle sekä muutoksenhakukelpoisen maksupäätöksen.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja antavat:

Palvelusetelin sisältö:
Satu Määttä

Puh: 0142661843

Portaaliin liittyvät asiat:

Mia Lindberg
Puh. 014 266 8631

Huom! Palvelu on päättynyt 29.4.2020. Uusia hakemuksia ei pysty enää lähettämään palveluun.