Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut / Tilapäisen kotihoidon palveluseteli (seniorit ja pitkäaikaissairaat)

Kuvaus

Tilapäinen kotihoito on tarkoitettu asiakkaan tilapäiseen palvelutarpeeseen ja se on kestoltaan alle kaksi viikkoa (max. 14 vrk) kestävää hoitoa ja huolenpitoa. Uudet asiakkaat tulevat palveluiden piiriin Jyväskylän kaupungin OIVA-keskuksen keskitetyn palveluohjauksen kautta. Tilapäisellä palvelusetelillä järjestetty kotihoito tarjotaan määrärahan puitteissa asiakkaalle, vuosittain perusturvalautakunnan vahvistamien ikäihmisten ja pitkäaikaissairaiden kotihoidon myöntämisen perusteiden ja soveltamisohjeiden mukaisesti. Tilapäisen kotihoidon palvelusetelillä tuotetun palvelun myöntää Oiva-keskuksen palveluohjaaja, ja päätös perustuu asiakkaan henkilökohtaiseen palvelutarpeenarviointiin.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja antavat:

Palvelusetelin sisältö:
Satu Määttä

Puh: 0142661843

tai
Tiina Kurkinen

Puh:0142663952

Portaaliin liittyvät asiat:
Leevi Tuohiluoma
Puh. 014 266 3157

tai

Mia Lindberg
Puh. 014 266 8631

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.