Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) / Säännöllisen kotihoidon palveluseteli

Kuvaus

Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ovat henkilöitä, joiden toimintakyky on alentunut niin, että he tarvitsevat kotona selviytyäkseen toisen henkilön apua päivittäisissä henkilökohtaisissa toimissa ja hoidossa.

Kohderyhmänä ovat kotihoidon asiakkaat ja omaishoidon tukea saavat asiakkaat sekä sairaalasta kotiutuvat asiakkaat, joiden kotona selviytymisen edellytykset on selvitetty hoidontarpeen arvioinnissa.

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvoon vaikuttavat asiakkaan tulorajat ja vähennysprosentit. Palvelusetelin arvo määritellään seuraavien tulojen perusteella: viimeisin verotuspäätös ja erittelyosa, eläkepäätökset (KELA ja työeläkkeet), Kelan etuudet (eläkettä saavan hoitotuki, ylimääräinen rintamalisä, veteraanilisä), tiedot muista tuloista (korkotulot, vuokratulot, metsätulot, metsän pinta-ala ja paikkakunta, jossa metsä sijaitsee).

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja antaa
- Palvelun sisältö: Sari Kärkkäinen p.044 794 4508
- Ohjelman käyttöön liittyvät asiat: Essote/talouspalvelut Taru Saalasti 044 351 9662, Anitta Kantanen 040 359 6584

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.