Nuoli

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) / Omaishoidon vapaan -palveluseteli

Kuvaus

Omaishoidon palveluseteli on tarkoitettu tukemaan omaishoitajan jaksamista. Palveluntuottaja tekee hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa.
Omaishoitoperhe sopii yhdessä palveluntuottajan kanssa palvelun sisällöstä, jotta se vastaa mahdollisimman hyvin perheen tarpeita.
Omaishoitaja vastaa osaltaan hoidettavan hoidosta ja antaa tarvittavat hoitoa koskevat tiedot palveluntuottajalle. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan kuntouttavaa palvelua saatujen tietojen mukaisesti.

Tuotettava palvelu voi olla
- hoidettavan avustamista päivittäisissä toiminnoissa, terveyden- ja sairaanhoidollisia toimenpiteitä, kuntoutusta sekä hoidon ohjausta ja neuvontaa
- omaishoitajan jaksamisen tukemista.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja antaa
- Palvelun sisältö: Sarianna Maaranen p. 040 359 7210
- Ohjelman käyttöön liittyvät asiat: Taru Saalasti 044 351 9662, Anitta Kantanen 040 359 6584

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.