Nuoli

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) / Tilapäisen kotihoidon palveluseteli

Kuvaus

Tilapäisen kotihoidon asiakkaat ovat henkilöitä joiden fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky on alentunut niin, että he tarvitsevat kotona selviytyäkseen toisen henkilön apua päivittäisissä henkilökohtaisissa toimissa ja hoidossa.

Kohderyhmänä ovat:
1) Asiakkaat, jotka tarvitsevat sairauden vuoksi erityistä ammattitaitoa vaativaa hoitoa, tutkimusta ja voinnin seurantaa eikä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluja.
2) Asiakkaat, jotka tarvitsevat apua kotona selvitymiseen kotiuduttuaan sairaanhoidosta.
3) Asiakkaat, jotka ovat omaistensa hoidossa ja omaiset tarvitsevat jaksamisensa tueksi kotihoidon apua.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja antaa
- Palvelun sisältö: Sari Kärkkäinen p. 044 794 4508,
- Ohjelman käyttöön liittyvät asiat: Essote /talouspalvelut Taru Saalasti 044 351 9662, Anitta Kantanen 040 359 6584

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.