Pieksämäen sosiaali- ja terveyspalvelut / Veteraanien kotipalveluseteli

Kuvaus

Veteraanien kotipalveluseteli on tarkoitettu tukemaan veteraanien kotona asumista. Palveluntuottaja tekee hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa.
Veteraanien kotipalveluseteliin oikeutettu sopii yhdessä palveluntuottajan kanssa palvelun sisällöstä , jotta se vastaa mahdollisimman hyvin veteraani tarpeita.
Veteraanien kotipalveluseteliin oikeutettu henkilö vastaa osaltaan hoidostaan ja antaa tarvittavat hoitoa koskevat tiedot palveluntuottajalle. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan palvelua saatujen tietojen mukaisesti.

Kotipalvelusetelillä tuotettava palvelu voi olla
- hoidettavan avustamista päivittäisissä toiminnoissa, terveyden- ja sairaanhoidollisia toimenpiteitä, kuntoutusta sekä hoidon ohjausta ja neuvontaa, kotihoidon työntekijän antamaa kotona tapahtuvaa hoitoa ja hoivaa, henkilökohtaista huolenpitoa ja tukemista
- tukipalvelua; esimerkiksi ateria-, siivous-, kylvetys-, vaatehuolto-, kuljetus-, saattaja- ja keskutelupalveluja. Tukipalveluina voidaan korvata myös polttopuiden pilkontaa, lumen aurausta ja nurmikon leikkausta.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja hakemuksen täyttämisestä antaa palveluohjaaja Raija Valkonen, puh. 0400 855721, s-posti

Huom! Palvelu on päättynyt 1.3.2020. Uusia hakemuksia ei pysty enää lähettämään palveluun.