Pieksämäen sosiaali- ja terveyspalvelut / Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli

Kuvaus

Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli on tarkoitettu tukemaan omaishoitajan jaksamista. Palveluntuottaja tekee hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa.
Omaishoitoperhe sopii yhdessä palveluntuottajan kanssa palvelun sisällöstä, jotta se vastaa mahdollisimman hyvin perheen tarpeita.
Omaishoitaja vastaa osaltaan hoidettavan hoidosta ja antaa tarvittavat hoitoa koskevat tiedot palveluntuottajalle. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan kuntouttavaa palvelua saatujen tietojen mukaisesti.

Tuotettava palvelu voi olla
- hoidettavan avustamista päivittäisissä toiminnoissa, terveyden- ja sairaanhoidollisia toimenpiteitä, kuntoutusta sekä hoidon ohjausta ja neuvontaa
- omaishoitajan jaksamisen tukemista.

Tuotettava palvelu voi olla myös kotityöpalvelua hoidettavan kotona
- siivousta
- kodin ja pihan turvallisuuden ylläpitämistä (pihan kulkuväylät: hiekoitus, lumityöt ym.).

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja hakemuksen täyttämisestä antaa toimistosihteeri Sari Niskala puh. 044 799 5354, sähköposti: .

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.