Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) / Perhehoitajan vapaan palveluseteli

Kuvaus

Perhehoitajan vapaan palveluseteli on tarkoitettu tukemaan perhehoitajan jaksamista.
Perhehoitaja sopii yhdessä palveluntuottajan kanssa palvelun sisällöstä, jotta se vastaa mahdollisimman hyvin perhekodin tarpeita.
Perhehoitaja vastaa osaltaan perhekodissa hoidettavien hoidosta ja antaa tarvittavat hoitoa koskevat tiedot palveluntuottajalle. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan kuntouttavaa palvelua saatujen tietojen mukaisesti.

Tuotettava palvelu voi olla
- perhekodissa hoidettavien avustamista päivittäisissä toiminnoissa perhekodin arjen mukaisesti
- perhehoitajan jaksamisen tukemista.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja antaa
- Palvelun sisältö, Sarianna Maaranen p. 040 359 7210,
- Ohjelman käyttöön liittyvät asiat, Essote/talouspalvelut Taru Saalasti 044 351 9662, Anitta Kantanen 040 359 6584

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.