Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) / Vammaisten asumispalvelujen palveluseteli

Kuvaus

Vammaispalvelulain 8 §:n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle
palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua
suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalveluasetuksen 11 §:n mukaan
palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai
sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa
jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti.
Kehitysvammaisille henkilöille asumispalvelua myönnetään kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain perusteella.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja antaa
- Palvelun sisältö: Minna Marjakangas p. 044 351 2552,
- Ohjelman käyttöön liittyvät asiat: Palvelusetelikoordinaattori Leena Haveri p. 040 5206690,

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.