Etelä-Savon hyvinvointialue / Vammaisten asumispalvelujen palveluseteli

Kuvaus

Vammaispalvelulain 8 §:n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle
palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua
suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalveluasetuksen 11 §:n mukaan
palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai
sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa
jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti.
Kehitysvammaisille henkilöille asumispalvelua myönnetään kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain perusteella.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja antaa
- Palvelun sisältö: Kirsi Ruutala, 040 509 3514,
- Effector pääkäyttäjät Taru Saalasti, p. 044 351 9662 , Anitta Kantanen, p. 040 359 6584,

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.