Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) / Kotiin vietävät tukipalvelut -palveluseteli

Kuvaus

Kotiin vietävien tukipalvelujen palvelusetelin piiriin kuuluvat palvelut ovat kotona asumista tukevia palveluja. Kotiin vietävät tukipalvelut täydentävät tai korvaavat kotihoidon henkilöstön antamaa apua ja niillä pyritään turvaamaan asiakkaan kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Tukipalveluja voivat saada myös henkilöt, jotka eivät tarvitse muuta kotipalvelun tai kotihoidon palvelua.

Tukipalvelun sisältö on määritelty tarkemmin asiakkaan palvelusuunnitelmassa. Palveluntuottajan on huolehdittava palvelusetelin myöntämispäätökseen mahdollisesti liitetyn palvelusuunnitelman mukaisista palveluista.

Kotiin vietävien tukipalvelujen palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tulojen perusteella ja siihen vaikuttavat seuraavat tulotiedot: viimeisin verotuspäätös ja erittelyosa, eläkepäätökset (KELA ja työeläkkeet), Kelan etuudet (eläkettä saavan hoitotuki, ylimääräinen rintamalisä, veteraanilisä), tiedot muista tuloista (korkotulot, vuokratulot, metsätulot, metsän pinta-ala ja paikkakunta, jossa metsä sijaitsee).

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja antaa:

- Palvelun sisältö: Seppo Hujanen p. 040-5091307,
- Ohjelman käyttöön liittyvät asiat: Essote Taloustoimisto Taru Saalasti 044 351 9662, Anitta Kantanen 040 359 6584

Huom! Palvelu on päättynyt 31.5.2020. Uusia hakemuksia ei pysty enää lähettämään palveluun.