Etelä-Savon hyvinvointialue / Hyvinvointialue: Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu -palveluseteli

Kuvaus

Palvelusetelin käyttömahdollisuutta tarjotaan niille asiakkaille, jotka täyttävät vammaispalvelulain mukaiset henkilökohtaisen avun saamisedellytykset. Henkilökohtaista apua myönnettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Asiakkaan oikeus palveluseteliin ja sen käyttökohteisiin kirjataan palvelusuunnitelmaan ja lisäksi myönnettävästä palvelusta tehdään aina viranhaltijapäätös.

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu on apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan tai osittain itse selviä. Henkilökohtainen apu on vaikeavammaisen henkilön avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Henkilökohtaista apua eivät ole avun tarpeet, joiden toteuttaminen edellyttää hoitoa, hoivaa tai valvontaa. Siksi avustajalta ei edellytetä sosiaali- tai terveysalan tutkintoa. Henkilökohtaisen avun luonteeseen kuuluu, että avustettava päättää, missä asioissa ja milloin hän tarvitsee apua.

Henkilökohtaisen avun palveluseteli voidaan myöntää myös äkillisiin avustajatarpeisiin esim. vakituisen avustajan sairastuessa. Palvelusetelin palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja antaa
- Palvelun sisältö: Satu Auvinen p. 044 351 2302,
- Ohjelman käyttöön liittyvät asiat: Talouspalvelut Taru Saalasti 044 351 9662, Anitta Kantanen 040 359 6584

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.