Nuoli

Jyväskylän kaupunki / Yrityspalveluseteli

2LM Corporate Oy

Tarjottavat palvelut

Palvelu Palvelun hinta Omavastuu
Myynti ja markkinointi 5 000,00 0,00
Kansainvälistyminen 5 000,00 0,00
Yrityksen strategia ja johtaminen 5 000,00 0,00
Poikkeustilaseteli 2 000 € 2 000,00 0,00

Palveluntuottajan toimipisteet

Toimipiste Yhteystiedot WWW-osoite Toimipisteen lisätiedot
Hankasalmi
Iisakintie
41520 Hankasalmi
Henrik Kalliola
041 366 6052
Jyväskylä
Korvenkuja
41160 Tikkakoski
Marko Toivakka
040 073 5259

Palveluntuottajan toimipisteet kartalla

Palvelutuotteet, poikkeustilaseteli 2 000 €

Alla kuvattuna palvelun sisältö: mihin asiakkaan tarpeeseen palvelu vastaa, mikä on palvelun pääasiallisin sisältö ja mitkä ovat palvelussa tehtävät toimenpiteet sekä palveluun käytettävä aika.

Otsikko Palvelun kuvaus ja sisältö Liite Liite Liite
Liiketoiminta: nyt Yrityksen nykyisen liiketoiminnan, osaamisen ja markkinan kartoitus. Etäpalaveri (2 h).
Liiketoiminta: huomenna Liiketoiminnan ja osaamisen muutostarpeiden ja uusien mahdollisten asiakasryhmien tunnistaminen (3 h).
Liikeidea: nyt Selvitetään voiko nykyistä toimintaa toteuttaa tai kohdentaa uudella tavalla (3 h).
Liikeidea: huomenna Uuden liikeidean kehitys asiakkaan oman idean pohjalta tai uuden liikeidean hahmottaminen asiakkaan osaamisen pohjalta (5 h).
Käytäntö: nyt Laitetaan pyörät pyörimään: selvitetään olemassa olevan markkinointimateriaalin päivitystarpeet, kehitetään uuden toiminnan markkinointiviesti, valitaan viestintäkanavat (3 h).

Palvelutuotteet, myynti ja markkinointi

Alla kuvattuna palvelun sisältö: mihin asiakkaan tarpeeseen palvelu vastaa, mikä on palvelun pääasiallisin sisältö ja mitkä ovat palvelussa tehtävät toimenpiteet sekä palveluun käytettävä aika.

Otsikko Palvelun kuvaus ja sisältö Liite Liite Liite
Mediana messut Löydetään teille oikeat messut. Messut ovat media, joka on aivan kärkisijoilla tarkasteltaessa viestin vaikuttavuutta ostopäätöksiin. Messut ovat vaikuttamis- ja kohtaamismedia. Hyvin toteutettuna messut voivat olla media, joka toimii sekä myyntiputken alku- että loppupäänä. Palvelussa kartoitetaan asiakkaalle parhaat kotimaiset messutapahtumat. (1 päivä).
Messujen erikoispiirteet Asiakasvalmennus (joko yksilövalmennus esimerkiksi myyntijohtajalle tai valmennus myyntitiimille) messujen erikoispiirteistä. Valmennuksen myötä henkilöillä on tarkempi kuva messumedian toimintamalleista ja erikoispiirteistä. Tiedon avulla messuosallistuminen suunnittelu on tehokkaampaa ja tuottavampaa. (1 päivä).
Ei irrallinen markkinointitoimenpide Hahmotellaan toimet, joilla messuosallistuminen kiinnitetään osaksi yrityksen olemassaolevaa markkinointi- ja viestintäsuunnitelmaa. Kootaan raporttiin ehdotukset ennakko- ja jälkimarkkinoinnin toimenpiteiksi. (2 päivää).
Asiakkaan kohtaaminen Asiakkaat kohtaavat kaikenlaisia taikaviittoja - ole se joka ymmärtää asiakasta aidosti. Kohtaamismediassa on tärkeää huomioida asiakas. Tavoitteena on vaikuttaa asiakkaan mielipiteeseen ja se onnistuu ymmärtämällä kasvokkain tapahtuvan myynnin perusteet. Koulutus, 1 päivä.
Tehot irti Toimivan messuosaston suunnittelun perusteet. Koulutuspäivä voidaan toteuttaa myös tutustumalla jonkin messutapahtuman sisältöihin. Käytännön esimerkkejä toimivista ja vähemmän onnistuneista ratkaisuista. (1 päivä).

Palvelutuotteet, kansainvälistyminen

Alla kuvattuna palvelun sisältö: mihin asiakkaan tarpeeseen palvelu vastaa, mikä on palvelun pääasiallisin sisältö ja mitkä ovat palvelussa tehtävät toimenpiteet sekä palveluun käytettävä aika.

Otsikko Palvelun kuvaus ja sisältö Liite Liite Liite
Mitä maksaa näköalapaikka uusille markkinoille? Tehokas tapa löytää jälleenmyyjiä ulkomailla on osallistua oikeisiin messutapahtumiin. Palvelussa kartoitetaan yrityksen kannalta olennaisimmat Eurooppalaiset messutapahtumat ja tehdään alustava kustannusarvio valittuun messutapahtumaan osallistumiseksi. (Yrityksen toimialaan perehtyminen: 2 päivää. Sopivien messutapahtumien kartoitus: 3 päivää. Kustannusarvion laatiminen asiakkaan valitsemaan Eurooppalaiseen messutapahtumaan: 5 päivää.)

Palvelutuotteet, yrityksen strategia ja johtaminen

Alla kuvattuna palvelun sisältö: mihin asiakkaan tarpeeseen palvelu vastaa, mikä on palvelun pääasiallisin sisältö ja mitkä ovat palvelussa tehtävät toimenpiteet sekä palveluun käytettävä aika.

Otsikko Palvelun kuvaus ja sisältö Liite Liite Liite
Cyborg - kuinka tekniikka ja ihminen saadaan toimimaan yhdessä Kartoitetaan yrityksen tietotekniset ratkaisut, selvitetään henkilöstön todelliset valmiudet niiden käyttöön sekä analysoidaan onko työkaluilla mahdollista toteuttaa tarvittavia työtehtäviä. Analyysin avulla ymmärretään, kuinka kone saadaan palvelemaan ihmistä. Tavoitteena on saada IT ja liiketoiminta osumaan samaan maaliin. (Kartoitus: 1-2 päivän workshop. Tulosten analysointi ja raportin työstö: 4 päivää. Tulosten läpikäynti: 1 päivän workshop.)
Tietoperäinen päätöksenteko - "datalla johtaminen" Usein käytössä olevat järjestelmät tarjoavat sekä keräävät enemmän tietoa kuin yritys välttämättä tietääkään mutta useiden rinnakkaisten järjestelmien väliset yhteydet loistavat poissaolollaan. Analyysin pohjalta voidaan tunnistaa yrityksen kannalta olennaisimmat tietolähteet sekä ymmärretään, miksi ne tulee saattaa helposti ja reaaliaikaisesti saataville johtamisen tueksi. (Tulosten analysointi ja raportin työstö: 2-3 päivää.)
Mobiililaitteet työskentelyn keskiössä - uhka vai mahdollisuus Analysoinnin yhteydessä selvitetään myös mobiililaitteiden käytön yleinen tilanne yrityksessä ja annetaan suositukset turvallisuuden ja tietosuojan kehittämiseksi. (Tulosten analysointi ja raportintyöstö: 1-2 päivää.)