Jyväskylän kaupunki / Yrityspalveluseteli

Mainostoimisto Media M1 Jkl Oy

Tarjottavat palvelut

Palvelu Palvelun hinta
Myynti ja markkinointi 5 000,00
Yrityksen strategia ja johtaminen 5 000,00

Palveluntuottajan toimipisteet

Toimipiste Yhteystiedot WWW-osoite Toimipisteen lisätiedot
Mainostoimisto Media M1 Jkl Oy
Gummeruksenkatu 9 B 10
40100 Jyväskylä
Tuomo Aartolahti
040 593 9304
tuomo.aartolahti@m1.fi
www.m1.fi

Palvelutuotteet, myynti ja markkinointi

Alla kuvattuna palvelun sisältö: mihin asiakkaan tarpeeseen palvelu vastaa, mikä on palvelun pääasiallisin sisältö ja mitkä ovat palvelussa tehtävät toimenpiteet sekä palveluun käytettävä aika.

Otsikko Palvelun kuvaus ja sisältö Liite Liite Liite
Yrityskuvan / tuotebrändin kehittäminen Vetovoimainen brändi on bisneksen peruskivi.

Olemme yrityskuvien ja brändien rakentamisen ammattilaisia, joilla on vahvat näytöt ja pitkä kokemus. Autamme teitä kehittämään brändin vetovoimaisuutta, niin että asiakkaiden on helppo vakuuttua, ostaa ja olla uskollisia brändillenne. Keskeistä brändin suunnittelussa on se, että se tukee liiketoimintaa, rakentaa vetovoimaisuutta ja kiteyttää asiakaslupaukset selkokieliseen muotoon, jotka lunastetaan hyvällä asiakaspalvelulla.


Mihin tarpeeseen?

- Teillä on tarve rakentaa tai kehittää yrityskuvaa tai tuotebrändiä.
- Haluatte erottautua markkinoilla ja saada enemmän yhteydenottoja kuin kilpailijanne.
- Yritysilmeenne vaatii uudistamista.
- Teillä on tarvetta kiteyttää ydinviestinne asiakaslähtöisemmäksi ja tuoda asiakashyödyt paremmin esiin.
- Haluatte siirtyä tuotelähtöisestä lähestymiskulmasta asiakaslähtöisempään toimintaan.
- Markkinointinne kaipaa linjakkuutta ja yhdenmukaistamista.


Näin etenemme

Brändityössä autamme teitä rakentamaan strategisen perustan yrityskuvalle / brändille, sekä konkreettiset brändielementit, jotka voi viedä eri markkinointivälineisiin.

Tuotoksena syntyy keskeiset brändi-elementit; kaikkea toimintaa ohjaava tavoitekuva, ydinviestit sekä visuaalisen ilmeen elementit. Ohjaamme myös jalkauttamaan ne parhaalla tavalla eri markkinointivälineisiin.


- Määrittely (mm. nykytila-ja kilpailija-analyysit, asiakkaat, tavoitteet)
- Tavoitekuvan kirkastaminen (mistä asioista haluatte yrityksen tai tuotteen olevan tunnettu)
- Ydinviestien kiteyttäminen (ydinviestilista pääviesteistä ja kohderyhmäkohtaisista viesteistä)
- Yritysilmeen uudistaminen (väri- ja kuvamaailma, typografia, graafiset elementit, logon suunnittelu / päivitys)
- Brändiohjeisto (yrityskuvan elementit ja graafiset ohjeistukset koottuna työkaluun henkilökunnalle ja alihankkijoille)

Hinta 5000 €

Lisätietoja:
Nina Lehtomäki, puh. 044 974 8661
Seppo Haimakainen, puh. 0400 541 172
Asiakaslähtöiset verkkosivut tai
verkkosivu-uudistus
Onko aika laittaa verkkosivuasiat kuntoon?

Edustavat ja tehokkaat kotivisut ovat yrityksenne paras käyntikortti ja tärkeä osa digitaalista markkinointikanavakokonaisuutta. Nykyaikainen, asiakas- ja hakukoneystävällinen verkkosivusto varmistaa, että asiakkaanne löytävät yrityksen ja palvelut helposti. Asiakaslähtöisesti rakennettu sivusto tekee vaikutuksen ja saa aikaan haluttua toimintaa kohderyhmissä: lisää yhteydenottoja ja lisää kauppaa.


Mihin tarpeeseen?

- Teillä on tarve rakentaa uudet nykyaikaiset verkkosivut tai päivittää vanhaa sivustoa toimivammaksi (asiakkaille ja Googlelle).
- Haluatte edustavat sivut brändille. Sivut, jotka viestivät hyvin yrityksen, tuotteiden ja palvelujen hyötyjä ja nostavat parhaat erottuvuustekijät esiin.
- Teillä on tahtoa kehittää verkkosivustosta oikea tuloksentekokone, joka sitouttaa asiakkaita, kerää liidejä myynnille ja tukee liiketoimintaa monipuolisesti.

Näin etenemme

Rakennamme sivuston avaimet käteen -periaatteella WordPress-julkaisujärjestelmään. Tarvittaessa voimme keskittää työn myös nykyisten sivujen kehittämiseen. Tuomme verkkosivustokehitykseen vahvasti asiakaslähtöisen näkökulman, joka tukee bisnestä mahdollisimman hyvin.

- Yhteinen määrittely
- Sisältösuunnitelma
- Sisällöntuotanto
- Tekninen toteutus
- Julkaisujärjestelmän opastus

Hinta 5000 €

Lisätietoja:
Nina Lehtomäki, puh. 044 974 8661
Seppo Haimakainen, puh. 0400 541 172
Markkinoinnin strategia ja toimenpidesuunnitelma Onko markkinoinnin fokus kristallisoitu yrityksessänne? Markkinointitoimenpiteiden ykköstavoite on tukea liiketoimintaa tuloshakuisesti. Strategisella otteella ja suunnitelmallisuudella markkinoinnista saadaan enemmän hyötyä, joka näkyy kassavirrassa ja asiakasuskollisuudessa.

Markkinoinnin strategia- ja toimenpidesuunnitelma on ketterä projekti, jossa ideoimme yhdessä ja kokoamme markkinointinne strategiset linjaukset sekä toimenpidesuunnitelman selkeäksi arjen työkaluksi. Ohjaamme teitä muodostamaan yhteisen näkemyksen markkinoinnin tavoitteista sekä linjauksista, ja tuomme parhaat vinkkimme markkinoinnin johtamiseen ja työkalupakkiin.

Mihin tarpeeseen?

- Haluatte suunnitelmallisuutta ja tuloshakuisuutta markkinoinnin toteuttamiseen
- Markkinointi pitäisi saada tukemaan paremmin liiketoiminnan tavoitteita ja myyntiä
- Haluatte uusia ideoita, kuinka voitte hyödyntää nykyaikaisen markkinoinnin keinoja ja lisätä kilpailukylyänne
- Haluatte saada lisää asiakkaita ja kauppaa


Näin etenemme

Toteutamme projektin työpajatoteutuksena, johon osallistuu yrityksenne avainhenkilöt. Työpajojen toteutustapa sovitaan yhteisesti. Alla suuntaa antava sisältökokonaisuus.


Sisältö
- Sähköinen tiedonkeruu (henkilökunta, asiakkaat – nykytila-analyysi / taustakartoitus)
- Haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen
- Markkinat, kilpailu, trendit
- Tavoitteiden asettaminen
- Erottuvuus- ja kilpailutekijöiden määrittäminen
- Kohderyhmät, asiakkaat (asiakasymmärryksen syventäminen)
- Tavoiteposition määrittäminen
- Strategian kiteyttäminen
- Yrityksen tavoitekuvan määrittäminen (mistä asioista halutaan olla tunnettu, ohjaa brändiä kasvamaan oikeaan suuntaan)
- Ydinviestien määrittäminen
- Markkinoinnin kanavastrategia
- Markkinoinnin vuosikello seuraavalle vuodelle

Tuotos kootaan selkokieliseksi esitykseksi, joka toimii sisäisen markkinoinnin välineenä ja arkimarkkinoinnin työkaluna.


Hinta
5 000 euroa

Lisätietoja:
Nina Lehtomäki, puh. 044 974 8661
Seppo Haimakainen, puh. 0400 541 172
Sisältömarkkinoinnin startti Kiinnostaisiko valjastaa asiakasreferenssit ja muu hyödyllinen sisältö markkinoinnin rengiksi? Sisältömarkkinointi on nykyaikainen ja tehokas markkinointikeino hyvin organisoituna. Huonosti toteutettuna se vie resursseja, eikä tuota tulosta.

Sisältömarkkinointi kokoaa kaiken tärkeän sisällön, kuten yrityksenne vinkit potentiaaliselle asiakkaalle, herkulliset onnistumistarinat ja case-kuvaukset, asiakashyödyt yms. tehokkaaksi ja jatkuvaksi prosessiksi, jolla saadaan potentiaalisten asiakkaiden mielenkiinto heräämään ja lämmitellään kiinnostuneet asiakkaat kohti kauppaa. Se toimii erinomaisesti myös asiakasuskollisuuden rakentamisen työkaluna ja lisämyynnin välineenä.


Mihin tarpeeseen?

- Haluatte hyödyntää sisältömarkkinoinnin mahdollisuuksia asiakashankinnassa ja asiakkaiden sitouttamisessa
- Haluatte selkeän ja mahdollisimman tehokkaasti automatisoidun toimintamallin sisältömarkkinoinnin toteuttamiseen
- Olette kiinnostuneita ottamaan tehot irti digitaalisista markkinointivälineistä ja keinoista, kuten blogi, SOME, sähköiset asiakaskirjeet, markkinoinnin automaatiot
- Tarvitsette apua yrityksellenne sopivan toimintatavan ja prosessien rakentamiseen, sekä ensimmäisten sisältöjen tuottamiseen (esim. referenssitekstit, blogitekstit, asiantuntia-artikkelit)


Näin etenemme

Sisältömarkkinointikoneisto rakennetaan osaksi nykyistä verkkosivustoanne. Etenemme lähtötilanteen ja tavoitteiden pohjalta seuraavilla askelmerkeillä:

- Mahdollisuuksien tunnistaminen
- Optimaalisen sisältömarkkinointikonseptin suunnittelu (strategiset tavoitteet, välineet, prosessit, sisältöteemojen ideointi, sisältösuunnitelma yms.)
- Sisältömarkkinointikoneiston rakentaminen (mm. blogien, uutiskirjesovellusten, Facebookin) virittäminen, seurantamittariston rakentaminen)
- Ensimmäisten sisältöjen tuottaminen (esim. asiakasreferenssit, blogiartikkelit, asiakaskirjeet)
- Eväät omatoimiseen jatkototeutukseen ja sisältömarkkinoinnin tavoitteelliseen johtamiseen

Projektin jälkeen teillä on selkeä toimintamalli ja tekniset valmiudet sisältömarkkinoinnin tehokkaaseen toteuttamiseen ja ymmärrys siitä, kuinka se palvelee liiketoimintanne tavoitteita pitkällä tähtäimellä.Hinta
5 000 euroa

Lisätietoja:
Nina Lehtomäki, puh. 044 974 8661
Sähköinen kysely liiketoiminnan kehittämisen tueksi Mututuntumalla on huono tehdä tärkeitä strategisia päätöksiä. Älä lankea tietämättömyyden sudenkuoppaan, vaan ota avuksesi sähköinen ja mainetta niittänyt ZEF-työkalu, joka auttaa keräämään tarvittavan tiedon ketterästi ja kustannustehokkaasti digitaalisin keinoin. Meillä on vuosien kokemus tämän patentoidun kyselytekniikan toteutuksesta liiketoimintaa palvelevana työkaluna.

Tärkein osa suunnittelua on strategia sekä taitavasti laadittu kysymyspatteristo, jolla saadaan ihmiset vastaamaan kyselyyn. Tärkeä rooli on myös vastausten tulkinnalla, jotta raporteista saadaan oikeat asiat irti toiminnan kehittämiseen.


Mihin tarpeeseen?

- Asiakastyytyväisyyskysely
- Asiakaskokemuskysely (esim. Net Promoter Score – NPS-kysely)
- Henkilökuntakysely
- Brändin maine- ja tunnettuuskyselyt
- Paljon muita mahdollisuuksia


Näin etenemme

Rakennamme tarpeidenne mukaan yrityksellenne yhden tai useamman kyselyn 5000 euron puitteissa. Kyselyyn voidaan liittää myös vastaustenkeruukampanja (esim. Facebook-kampanja, jolla ohjataan liikennettä kyselyyn, mediabudjeteista sovitaan erikseen).

- Määrittelemme tarpeenne
- Laadimme toteutussuunnitelman ja prosessin
- Teemme kysymyspatteriston
- Toteutamme kyselyn
- Analysoimme tulokset ja teemme johtopäätökset
- Käymme tulokset läpi yhteisesti
- Kokoamme kyselyraportin yrityksenne käyttöön


ZEF-kyselytyökalu on laajalti käytetty, patentoitu kyselymenetelmä, joka yksinkertaisuutensa ja visuaalisuutensa ansioista johtaa yleensä parempiin vastausprosentteihin.


Hinta
5 000 euroa

Lisätietoja:
Nina Lehtomäki, puh. 044 974 8661
Seppo Haimakainen, puh. 0400 541 172

Palvelutuotteet, yrityksen strategia ja johtaminen

Alla kuvattuna palvelun sisältö: mihin asiakkaan tarpeeseen palvelu vastaa, mikä on palvelun pääasiallisin sisältö ja mitkä ovat palvelussa tehtävät toimenpiteet sekä palveluun käytettävä aika.

Otsikko Palvelun kuvaus ja sisältö Liite Liite Liite
Yrityskuvan / tuotebrändin kehittäminen Vetovoimainen brändi on bisneksen peruskivi.

Olemme yrityskuvien ja brändien rakentamisen ammattilaisia, joilla on vahvat näytöt ja pitkä kokemus. Autamme teitä kehittämään brändin vetovoimaisuutta, niin että asiakkaiden on helppo vakuuttua, ostaa ja olla uskollisia brändillenne. Keskeistä brändin suunnittelussa on se, että se tukee liiketoimintaa, rakentaa vetovoimaisuutta ja kiteyttää asiakaslupaukset selkokieliseen muotoon, jotka lunastetaan hyvällä asiakaspalvelulla.


Mihin tarpeeseen?

- Teillä on tarve rakentaa tai kehittää yrityskuvaa tai tuotebrändiä.
- Haluatte erottautua markkinoilla ja saada enemmän yhteydenottoja kuin kilpailijanne.
- Yritysilmeenne vaatii uudistamista.
- Teillä on tarvetta kiteyttää ydinviestinne asiakaslähtöisemmäksi ja tuoda asiakashyödyt paremmin esiin.
- Haluatte siirtyä tuotelähtöisestä lähestymiskulmasta asiakaslähtöisempään toimintaan.
- Markkinointinne kaipaa linjakkuutta ja yhdenmukaistamista.


Näin etenemme

Brändityössä autamme teitä rakentamaan strategisen perustan yrityskuvalle / brändille, sekä konkreettiset brändielementit, jotka voi viedä eri markkinointivälineisiin.

Tuotoksena syntyy keskeiset brändi-elementit; kaikkea toimintaa ohjaava tavoitekuva, ydinviestit sekä visuaalisen ilmeen elementit. Ohjaamme myös jalkauttamaan ne parhaalla tavalla eri markkinointivälineisiin.


- Määrittely (mm. nykytila-ja kilpailija-analyysit, asiakkaat, tavoitteet)
- Tavoitekuvan kirkastaminen (mistä asioista haluatte yrityksen tai tuotteen olevan tunnettu)
- Ydinviestien kiteyttäminen (ydinviestilista pääviesteistä ja kohderyhmäkohtaisista viesteistä)
- Yritysilmeen uudistaminen (väri- ja kuvamaailma, typografia, graafiset elementit, logon suunnittelu / päivitys)
- Brändiohjeisto (yrityskuvan elementit ja graafiset ohjeistukset koottuna työkaluun henkilökunnalle ja alihankkijoille)

Hinta 5000 €

Lisätietoja:
Nina Lehtomäki, puh. 044 974 8661
Seppo Haimakainen, puh. 0400 541 172
Sisältömarkkinoinnin startti Kiinnostaisiko valjastaa asiakasreferenssit ja muu hyödyllinen sisältö markkinoinnin rengiksi? Sisältömarkkinointi on nykyaikainen ja tehokas markkinointikeino hyvin organisoituna. Huonosti toteutettuna se vie resursseja, eikä tuota tulosta.

Sisältömarkkinointi kokoaa kaiken tärkeän sisällön, kuten yrityksenne vinkit potentiaaliselle asiakkaalle, herkulliset onnistumistarinat ja case-kuvaukset, asiakashyödyt yms. tehokkaaksi ja jatkuvaksi prosessiksi, jolla saadaan potentiaalisten asiakkaiden mielenkiinto heräämään ja lämmitellään kiinnostuneet asiakkaat kohti kauppaa. Se toimii erinomaisesti myös asiakasuskollisuuden rakentamisen työkaluna ja lisämyynnin välineenä.


Mihin tarpeeseen?

- Haluatte hyödyntää sisältömarkkinoinnin mahdollisuuksia asiakashankinnassa ja asiakkaiden sitouttamisessa
- Haluatte selkeän ja mahdollisimman tehokkaasti automatisoidun toimintamallin sisältömarkkinoinnin toteuttamiseen
- Olette kiinnostuneita ottamaan tehot irti digitaalisista markkinointivälineistä ja keinoista, kuten blogi, SOME, sähköiset asiakaskirjeet, markkinoinnin automaatiot
- Tarvitsette apua yrityksellenne sopivan toimintatavan ja prosessien rakentamiseen, sekä ensimmäisten sisältöjen tuottamiseen (esim. referenssitekstit, blogitekstit, asiantuntia-artikkelit)


Näin etenemme

Sisältömarkkinointikoneisto rakennetaan osaksi nykyistä verkkosivustoanne. Etenemme lähtötilanteen ja tavoitteiden pohjalta seuraavilla askelmerkeillä:

- Mahdollisuuksien tunnistaminen
- Optimaalisen sisältömarkkinointikonseptin suunnittelu (strategiset tavoitteet, välineet, prosessit, sisältöteemojen ideointi, sisältösuunnitelma yms.)
- Sisältömarkkinointikoneiston rakentaminen (mm. blogien, uutiskirjesovellusten, Facebookin) virittäminen, seurantamittariston rakentaminen)
- Ensimmäisten sisältöjen tuottaminen (esim. asiakasreferenssit, blogiartikkelit, asiakaskirjeet)
- Eväät omatoimiseen jatkototeutukseen ja sisältömarkkinoinnin tavoitteelliseen johtamiseen

Projektin jälkeen teillä on selkeä toimintamalli ja tekniset valmiudet sisältömarkkinoinnin tehokkaaseen toteuttamiseen ja ymmärrys siitä, kuinka se palvelee liiketoimintanne tavoitteita pitkällä tähtäimellä.


Hinta
5 000 euroa

Lisätietoja:
Nina Lehtomäki, puh. 044 974 8661
Sähköinen kysely liiketoiminnan kehittämisen tueksi Mututuntumalla on huono tehdä tärkeitä strategisia päätöksiä. Älä lankea tietämättömyyden sudenkuoppaan, vaan ota avuksesi sähköinen ja mainetta niittänyt ZEF-työkalu, joka auttaa keräämään tarvittavan tiedon ketterästi ja kustannustehokkaasti digitaalisin keinoin. Meillä on vuosien kokemus tämän patentoidun kyselytekniikan toteutuksesta liiketoimintaa palvelevana työkaluna.

Tärkein osa suunnittelua on strategia sekä taitavasti laadittu kysymyspatteristo, jolla saadaan ihmiset vastaamaan kyselyyn. Tärkeä rooli on myös vastausten tulkinnalla, jotta raporteista saadaan oikeat asiat irti toiminnan kehittämiseen.


Mihin tarpeeseen?

- Asiakastyytyväisyyskysely
- Asiakaskokemuskysely (esim. Net Promoter Score – NPS-kysely)
- Henkilökuntakysely
- Brändin maine- ja tunnettuuskyselyt
- Paljon muita mahdollisuuksia


Näin etenemme

Rakennamme tarpeidenne mukaan yrityksellenne yhden tai useamman kyselyn 5000 euron puitteissa. Kyselyyn voidaan liittää myös vastaustenkeruukampanja (esim. Facebook-kampanja, jolla ohjataan liikennettä kyselyyn, mediabudjeteista sovitaan erikseen).

- Määrittelemme tarpeenne
- Laadimme toteutussuunnitelman ja prosessin
- Teemme kysymyspatteriston
- Toteutamme kyselyn
- Analysoimme tulokset ja teemme johtopäätökset
- Käymme tulokset läpi yhteisesti
- Kokoamme kyselyraportin yrityksenne käyttöön


ZEF-kyselytyökalu on laajalti käytetty, patentoitu kyselymenetelmä, joka yksinkertaisuutensa ja visuaalisuutensa ansioista johtaa yleensä parempiin vastausprosentteihin.


Hinta
5 000 euroa

Lisätietoja:
Nina Lehtomäki, puh. 044 974 8661
Seppo Haimakainen, puh. 0400 541 172