Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri / Uniapnea: Hoidon aloitus

Kuvaus

Päätös perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annettuun lakiin (569/2009). Lain tavoitteena on lisätä potilaan valinnanvapautta, parantaa palvelujen saatavuutta ja edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä elinkeinotoimen ja yksityisten palvelun tuottajien yhteistyötä.

Hyväksyminen palveluntuottajaksi edellyttää ilmoittautumista palveluseteliportaalissa palveluntuottajaksi. Sen perusteella HUS harkitsee, hyväksytäänkö ilmoittautuja uniapnean palvelusetelituottajien listalle.

Hyväksyminen tuottajaksi edellyttää sitoutumista liitteenä olevan HUS Sydän-ja keuhkokeskuksen keuhkosairauksien linjan uniapnean palvelusetelien sääntökirjan ehtoihin ja velvoitteisiin. HUS varaa itselleen oikeuden päättää palvelusetelituottajien hyväksymisestä.

Tällä uniapnean palvelusetelillä potilas voi hakeutua terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle uniapnean CPAP -hoidon aloitukseen ja sääntökirjan mukaiseen alkuvaiheen seurantaan ulkopuoliselle palvelusetelipalvelun tuottajaksi hyväksytylle palveluntuottajalle.

Palvelusetelin saaneet potilaat valitsevat itse hoitopaikkansa tältä listalta.
Palvelusetelituotannon on käynnistyttävä viimeistään kahden kuukauden kuluttua hyväksymispäätöksestä.

Liitteet

Lisätiedot

Hakemuksen sisällölliset kysymykset:

Paula Kauppi,
Vastaava sairaanhoitaja, uniapneapoliklinikka, p. 050 428 6598

Hakemuksen tekniset kysymykset:

Helena Inha, HUS Tietohallinto, , p. 050 428 8012
Riku Järvelin, HUS Tietohallinto, , p. 040 649 4886

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.