Porin perusturvakeskus / Vammaisten asumispalvelut

Kuvaus

Vammaispalvelulain sekä kehitysvammaisten erityishuoltolain mukainen palveluasuminen sisältää kodinomaisen ympäristön, asiakkaan tarvitseman palvelun ja huolenpidon sekä sitä tukevat palvelut, kuten henkilökohtaisen avustamisen asunnossa ja sen ulkopuolella sekä turvapalvelut.

Palveluasumisen asiakkaat tarvitsevat pääsääntöisesti ympärivuorokautista hoivaa, ohjausta, tukea ja valvontaa. Palveluasumisessa tuetaan omatoimisuutta ja luodaan turvallinen, sekä esteetön asumisympäristö. Palvelun tulee sisällöltään tukea asiakkaan tavanomaista elämää ja tukea hyvinvointia elämän kaikilla osa-alueilla. Palvelun tulee pitää sisällään asukkaan omaa toimintakykyä aktivoivaa työskentelyotetta kaikissa päivittäisissä toiminnoissa, huomioiden fyysiset, sosiaaliset ja psyykkiset voimavarat. Asumispalveluyksikön tulee tukea asiakkaan itsenäistä suoriutumista ja päätöksentekoa, kuntoutumista, elämänhallintaa ja osallisuutta yhteiskuntaan. Palveluissa tulee huomioida asiakkaan omat voimavarat ja vahvistaa asiakkaan elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta sekä kunnioittaa yksityisyyttä. Palvelu sisältää henkilökunnan toteuttaman ohjauksen ja neuvonnan arjessa kuntouttavan työotteen periaatteiden mukaisesti.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja vammaisten palveluasumisen palveluseteliin liittyen:

sosiaalityöntekijä Leena Marin, Porin perusturva / vammaispalvelut
puh. 044 701 6666;

sosiaaliohjaaja Anne Leppäniemi, Porin perusturva / vammaispalvelut
ouh. 044 701 8570;

Ohjeita palse.fi-portaalin käyttöön:
fysioterapeutti / palveluseteliasioiden yhteyshenkilö Maarit Metsänen, Porin perusturva / kuntoutuspalvelut
puh. 044 701 0229;

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.