Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue / Vammaispalvelut / Henkilökohtainen apu

Kuvaus

Palvelusetelin käyttömahdollisuutta tarjotaan niille asiakkaille, jotka täyttävät vammaispalvelulain mukaiset henkilökohtaisen avun saamisedellytykset. Henkilökohtaista apua myönnettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Asiakkaan oikeus palveluseteliin ja sen käyttökohteisiin kirjataan palvelusuunnitelmaan ja lisäksi myönnettävästä palvelusta tehdään aina viranhaltijapäätös.

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu on apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan tai osittain itse selviä. Henkilökohtainen apu on vaikeavammaisen henkilön avustamista harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Avustajalta ei edellytetä sosiaali- tai terveysalan tutkintoa. Henkilökohtaisen avun luonteeseen kuuluu, että avustettava päättää, missä asioissa ja milloin hän tarvitsee apua.

Henkilökohtaisen avun palveluseteli voidaan myöntää myös äkillisiin avustajatarpeisiin esim. vakituisen avustajan sairastuessa.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja antavat:

Palvelutuotanto: Palvelualuejohtaja puh. 050 5550 706
Palvelutuottajahakemukset ja -päätökset: ostopalvelu- ja valvontapäällikkö, puh. 040 804 2688
Palvelusetelit: hankintajohtaja, puh. 040 488 2850

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.